خبرهای اتاق
 
 
 
مرکز آموزش اتاق یاسوج
  • وبینار آموزشی اینکوترمز 2020

    وبینار آموزشی اینکوترمز ۲۰۲۰

    مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی خود با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، وبینار آموزشی دو روزه‌ای را تحت عنوان:...

 
 
صفحات ویژه