به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج صبح امروز سمینار بهبود بهره وری و عارضه یابی خط تولید با روش ۵S به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان«بهبود بهره وری و عارضه یابی خط تولید با روش ۵S  » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان جدید این اتاق برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

گفتنیست در این سمینار مباحثی از جمله آشنایی با اهداف سیستم  ۵S و کاربرد آن در کارخانه های ژاپنی، کاربردهای سیستم  ۵Sدر بهبود بهره وری شرکت ها، اهمیت رفع مزاحم ها (MODA) در بهبود بهره وری، عملکرد سیستم چیدمان و Sorting طبق اصول کایزن/ ۵S، سیستم عارضه یابی به روش چرخشی مدل ۵S و  Fish Boneچیست و چه کارکردی در بهبود بهره وری دارد، توسط  خانم مینا علاوش شوشتری (مدیر آموزش، مدیر امور اجرایی، مدیر دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی، کارشناس و مدرس عارضه یابی و بهره وری خط تولید (کایزن)، سرپرست آموزشی امور استانها، سرپرست کلینیک عارضه یابی بنگاه های کوچک و متوسط موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مشاور دوره های کسب و کار و کار آفرینی) تدریس شد.