به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج؛ نشست کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق یاسوج با حضور اعضا و با دستور کار هماهنگی ها جهت برگزاری همایش تخصصی گیاهان دارویی با محوریت گل محمدی در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این نشست مصوب شد این همایش با عنوان “نقش گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی استان” و با محوریت گل محمدی به صورت کارگاه آموزشی و همچنین با دو پانل تخصصی در خصوص گیاهان دارویی و با دعوت ازصاحبنظران و اساتید صاحب فن در این زمینه، فعالین اقتصادی موفق در بحث گیاهان دارویی، اساتید و دانشجویان حوزه کشاورزی و مدیران دستگاه های ذیربط ملی و استانی در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار گردد.