به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار اصول و فنون متقاعدسازی در مذاکرات تجاری به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« اصول و فنون متقاعدسازی در مذاکرات تجاری » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان جدید این اتاق برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد فرزاد امیر ( از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و متخصص مذاکرات و قراردادهای تجاری) بود.

گفتنی است در این سمینار مباحثی از جمله سفارش برای متقاعدسازی فعال، درخواست ها برای متقاعد شدن، گوش سپاری در مذاکره برای متقاعد سازی، کسب توافق در متقاعدسازی، سه مرحله تصمیم گیری در پنج مقطع مذاکرات متقاعدسازی، انواع کلی شیوه های مذاکره، تکنیک برتر فاب، شناسایی دیالکتیک شخصیت، روند پیشنهاد و امتیاز دهی در مجاب کردن طرف مقابل، کشش تقاضا و موارد قابل بحث برای ریشه یابی مجاب سازی،کاربرد خلاقیت، اصول ارتباطات حرفه ای در مذاکره برای متقاعدسازی، تاثیرگذاری اولیه و کسب اعتبار در مذاکرات، رویکرد جمع بندی، اختتام و مرحله پایان دادن و مجاب کردن قطعی در مذاکره، واهمه مذاکره کنندگان از پایان مذاکره، نشانه های غیر ارادی مخاطب برای نتیجه گیری، P.S.C  در متقاعد کردن مذاکره کننده مقابل و تدوین موارد و در نهایت انعقاد قرارداد، مدیریت فضای مشارکت با طرف مذاکره و پارازیت ها هنگام متقاعدسازی تدریس شد.

photo_2016-08-08_15-02-07