معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در صورتی که بخواهیم رویکرد صادراتی خود را به سوی کشورهای توسعه‌یافته تغییر دهیم به سیستم بسته‌بندی مناسب نیازمندیم. محمدرضا مودودی در نشست خبری نمایشگاه تخصصی بسته‌بندی که از دهم تا سیزدهم خرداد ماه برگزار می‌شود، افزود: صادرات غیرنفتی توان شکوفایی دارد که در دوره پساتحریم می‌تواند شکل بگیرد، اما هم اکنون یکی از مشکلات اساسی در کشور نبود شرکت‌های تخصصی در عرصه صادرات است.
وی با اشاره به اینکه هنوز در تولید کالا نگاه به داخل پررنگتر از بیرون است، گفت: متاسفانه صادرات را به‌عنوان سرریز داخل نگاه می‌کنیم که این رویکرد خوبی نیست. مودودی تاکید کرد: باتوجه به اینکه عمده صادرات ایران به کشورهای آشوب‌زده منطقه بوده، تاکنون ضرورت بسته‌بندی کالاهای صادراتی ایران احساس نمی‌شده است. کشورهایی نظیر افغانستان و عراق که عمده صادرات ما به آنها انجام می‌شود به دلیل افزایش هزینه کالاهای صادراتی به دنبال بسته‌بندی مناسب نیستند اما برای بازارهای اروپایی نیاز به توجه به صنعت بسته‌بندی به‌طور جدی داریم. مودودی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ هزار صادرکننده در ایران داریم، گفت: کمتر از پنج درصد این صادرکنندگان، بخش عمده صادرات (حدود ۹۴درصد) را بر عهده دارند و در صورتی که با عضویت در این سازمان‌ها بتوانیم خدمات آموزشی در صنعت بسته‌بندی ارائه دهیم به‌طور یقین وضعیت عرضه کالا به کشورهای دیگر بهبود می‌یابد. مودودی گفت: هنوز با صادرات غیرنفتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری فاصله زیادی داریم و در صورتی که بخواهیم به جایگاه بهتری در این زمینه برسیم باید موضوع صادرات و بسته‌بندی را جدی بگیریم. در همین حال افشین فخر، دبیر جشنواره برترین‌ها در صنعت بسته‌بندی اشاره کرد که بسته‌بندی حلقه مفقوده صنعت کشور است که باید به تکمیل و توسعه این صنعت در کشور همت کرد.