معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری در همه بخش ها از برنامه های اصلی وسیاست این استان در سال جدید است.
 مهندس مجید محنائی افزود: مهمترین اولویت های سرمایه گذاری در این استان مشخص شده است و همه شرایط برای ایجاد فرصت و جذب سرمایه گذار فراهم می باشد.
وی اظهار داشت: مسئولین به دنبال یافتن بخش یا بخش هایی در استان بوده اند که برنامه های اقتصاد مقاومتی را تحکیم بخشد و نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را دو چندان کند.
محنائی ادامه داد: به همین جهت، شرایط  برای سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن، خدمات  و گردشگری این استان مهیا شده است.
محنائی تصریح کرد: این استان در خصوص جواب به استعلام ها، صدور مجوز، مکاتبات و پیگیری خواسته های قانونی و اعمال مشوق ها برای متقاضیان سرمایه گذاری جدی و به روز است.
معاون امور اقتصادی استانداری همچنین یادآور شد: امسال تمرکز بر روی طرح های اقتصادی می باشد که به اشتغال، تولید و توسعه استان شتاب می بخشد.
وی اظهار داشت: پرونده های زیادی در بخش های مختلف استان از سوی متقاضیان اشتغال، تولید کنندگان و کارآفرینان توسط دستگاه های متولی و حامیان کار، اشتغال و تولید در استان کارشناسی شده و مصوب به بانک های استان ارسال شده داریم.
محنائی اظهار امیدواری کرد، برای رونق و توسعه بخش های تولیدی و کارآفرینی امسال در پرداخت تسهیلات شتاب بیشتری صورت گیرد.
به گفته وی، جذب سرمایه گذار به روند توسعه استان شتاب می بخشد وحمایت، تقویت و ایجاد بسترلازم برای سرمایه گذاران و صنعت گران با تعامل بیشتر بانک ها و دستگاه های اجرائی میسراست.
 محنائی افزود: در سال جدید، رویکرد دولت تدبیر وامید و مدیریت اجرایی استان اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، تقویت بخش خصوصی، حمایت از سرمایه گذار و مشارکت پذیری مردمی  در بخش اقتصادی است.