استاندار کهگیلویه وبویراحمد، بهترین راهکار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این استان را ایجاد کارگاههای تولیدی و اقتصادی در قالب برنامه ای مدون و طراحی شده برای افقی کوتاه مدت و بلند مدت دانست.

مهندس قوام نوذری در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان در یاسوج، به تشکیل ستاد عملیاتی و اجرایی اشتغال و سرمایه گذاری  استان برای پیشبرد این هدف تاکید کرد و گفت: این ستاد با نیاز سنجی، موقعیت شناسی در کارآفرینی، اشتغالزایی و سرمایه گذاری برای همه بخشها و درهر نقطه استان برنامه های خود را باید طراحی، مشخص و ارایه دهد.

استاندار با بیان اینکه، این ستاد با مطالعات دقیق در یک برنامه ریزی منسجم زمینه آموزشهای تکمیلی و مهارت آموزی نیروهای انسانی و فارغ التحصیلان دانشگاهی و تخصصی را بر اساس نیازسنجیها باید فراهم کند، اظهار داشت: ضرورت های نیروی انسانی در قالب برنامه ای مدون و طراحی شده  به مراکز فنی و حرفه ای و دیگر مراکز آموزشی ارایه گردد و خروجی آن هم مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرد.

استاندار ابراز داشت: به همین منظور باید برآوردی از میزان نیازهای برای آینده  با مقایسه وضعیت موجود در بحث خدمات دهی از جمله تهبه انرژی برق و گاز، آب و راه، زمین و دیگر موارد محاسبه گردد و تقاضای برای رفع نیاز آینده بعمل آورده شود.

استاندار ادامه داد: در مرحله دیگر باید به سراغ تسهیلات و سرمایه رفت و در این زمینه سرمایه های گروه های هدف یعنی مشارکت بخش خصوصی، تعاونیها، شرکتها و همچنین میزان حمایت های دولتی را محک زد و محاسبات و برآوردی  کلی و بخشی برای اجرای همه برنامه های مختلف ارایه داد.

وی تصریح کرد: در گام بعدی باید به طراحی مدل و فرمولی پرداخت که در قالب آن وارد عرصه عمل در تولید و اشتغال شد، یعنی  تهیه بسته ای که در آن با امکان سنجی ظرفیتها و منابع موجود استان، معرف احداث  واحدهای کارگاهی، تولید و اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک و زنجیره ای باشد.

نوذری گفت: ضرورت دارد در این رابطه هم جایگاه واقعی و نقش بخش خصوصی و تاثیر گذاری سیاستهای بخش دولتی بطور شفاف در فرمولی کلی و محاسبات فرآیند سرمایه گذاری مشحص و مطرح شده باشد.

وی یاد آور شد: مهم است، نقش و جایگاه جامعه زنان را هم در ایجاد زنجیره تولید از مشاغل های مختلف خانگی گرفته تا دیگر واحدهای تولیدی ، اقتصادی تعیین کرد و نحوه  مدیریتی و جنبه های حمایتی آنها نیز معلوم باشد.

نوذری بیان کرد: با بسیج کردن نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری و فراهم نمودن مجموعه عوامل زیر ساختهای توسعه باید، با استفاده از بسته معرفی واحدهای صنعتی، گارگاهی و تولیدی  وارد عمل و اجرا شد.

استانداربا اشاره به اینکه، پیش از تولید هم باید برنامه تجاری، بازرگانی و بازاریابی را هم پیش بینی و برنامه ریزی کرد، گفت: هر چند در بسیاری از استانهای کشور نیاز به داشتن چنین فرمولی کلی نیست اما برای استان ما که همه چیز در آن از اکنون آغاز شده باید راه ، نقشه و برنامه مشخصی در پیش رو داشت و طبق آن فعالیت و کار کرد.

وی یاد آور شد: با وجود همه امکانات و منابع اما به دلیل محدود بودن سرمایه بخش خصوصی در استان، شرایط ما با دیگر استانهای کاملا متفاوت می باشد و قطعا باید نسخه ای دیگر برای این استان پیچیده شود و ضرورت دارد، دولت با حمایت ویژه، عملا وارد عرصه سرمایه گذاری و تولید در این استان گردد.