معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد، گفت: درخصوص مسئله مهم سرمایه گذاری باید اولویتها را در همه بخشهای استان احصاء و مشخص نمود و با روان کردن کارها سرمایه گذاران را به سمت آن هدایت کرد.

سید محمود موسوی در جمعی از خبرنگاران در یاسوج، با بیان اینکه، تنها به دو یا چند فاکتور فراهم شده برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی نباید اکتفا کرد، افزود: می بایست مجموعه عواملی فیزیکی و مجازی  که درجذب و توسعه سرمایه گذاری موثر است، شناسایی و بکار گرفته شود و راه گشایی برای مساعد کردن همه جانبه عوامل و مولفه ها را هم حاصل کرد.

موسوی، به روان کردن سلسله فرآیند های کار سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: همه دستگاهها بدون استثناء و در راس آنها دستگاههای  متولی امر و بانکهای عامل باید در روان و شفاف کردن امر سرمایه گذاری متحد و هم سو حرکت کنند.

وی با بیان اینکه، سرمایه گذار باید امن، دلگرم و امیدوار باشد، گفت: در کنار فراهم کردن تمام شرایط فیزیکی باید به مسئله مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران توجه کرد و شرایط تضمین در سرمایه گذاری و برگشت سرمایه را هم فراهم آورد.

وی تصریح کرد: برای جذب سرمایه گذار بخصوص در مناطق محروم باید حمایت و مشوقهایی که ویژه این مناطق است به خوبی اعمال شود.

موسوی با اشاره به اینکه، در استان باید به ترویج فرهنگ سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی بیش از پیش پرداخته شود، افزود: در این رابطه رسانه ها به کمک  مسوولین دستگاههای اجرایی با تبلیغ و اطلاع رسانی به این مهم بیش از پیش بپردازند.

وی ادامه داد: معتقدم تنها راه برای قرار گرفتن استان بر مدار توسعه، حضور و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و مشارکت مردمی در سرمایه گذاری می باشد، نه نگاه به سمت تخصیص اعتبارات محدود دولتی است.

موسوی، مسئله امنیت را در سرمایه گذاری بیسار مهم دانست و افزود: در این استان به این موضوع به خویی پرداخته شده و می توان اطمینان داد، کهگیلویه وبویراحمد یکی از امن ترین استانهای کشور برای سرمایه گذاری، بازگشت سرمایه و سود دهی می باشد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری افزود: کهگیلویه وبویراحمد با یک درصد مساحت و کمتر از یک درصد جمعیت کشور، برخوردار از ۱۰درصد آب، ۲۰ درصد نفت و گاز، هشت درصد جنگل کشور و دیگر منابع معدنی و زیر زمینی و موقعیت جغرافیایی مناسب و آب هوایی است، افزود: نیروی انسانی ارزان و مشوقهای مناطق محروم امتیازات خوبی برای جذب سرمایه گذاری است که نیازمند اطلاع رسانی و معرفی بیشتر استان می باشد.

وی یاد آور شد: امروز دولت تمام شرایط را برای سرمایه گذاری درهر زمینه ای و سطحی از خود اشتغالی، کارگاههای کوچک تولیدی گرفته تا واحدهای متوسط اقتصادی، بنگاههای بزرگ صنعتی و تولیدی با مشوقها و حمایتهای مالی، امکانات سخت افزاری و تسهیل در فرآیند سرمایه گذاری را محیا کرده است.

موسوی گفت: با این وجود احساس می کنم، شاید  هنوز فرهنگ کار و تلاش و مسئله ریسک پذیری در سرمایه گذاری  در جامعه و بخصوص این استان نهادینه نشده باشد و لازم است به این بعد موضوع هم  بیشتر پرداخته شود.

موسوی یاد آور شد: به نظر می رسد با وجود همه شرایط  مطرح شده اما در مسئله تبلیغ و اطلاع رسانی و همچنین آموزشهای لازم در بحث سرمایه گذاری تعدیل شده و باید به این مهم به خوبی و در سطح وسیعتر پرداخته شود.