مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: طبق ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی بند (ح)، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که به موجب قانون تاسیس شده می‌تواند انواع ضمانت‌نامه را در راستای انجام وظیفه تبیین شده در اساسنامه خود، صادر کند و کلیه سازمان‌های خصوصی و دولتی ملزم به پذیرش آن هستند. علی تعقلی افزود: ضمانت‌نامه‌های قابل صدور این صندوق که در آیین‌نامه مذکور نیز ذکر شده است، عبارت از ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند کار، ضمانت‌نامه انجام تعهدات در خرید مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث امور ساختمانی، استخراج و فرآوری معادن، حمل‌و‌نقل کالا، نصب، ساخت، ضمانت‌نامه انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی و حمل‌و‌نقل مسافر است.

منبع: دنیای اقتصاد