جلسه انجمن اقتصاددانان با موضوع بررسی بودجه۱۳۸۹ کشور در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، دکتر «علی رشیدی» گفت: این بودجه با ۵۰روز تأخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مجلس کمتر از ۲ماه فرصت دارد که در مورد سرنوشت ۳۸۶ میلیارد دلار تصمیم بگیرد.
وی افزود: با توجه به بودجه ارائه شده، تولید ناخالص‌داخلی ما در سال۱۳۸۹ حدود ۴۰۰ میلیارد است و پرسش مهم این است که چرا عملکرد دولت و خرج پول از سوی دولت تأثیر زیادی در تولید ناخالص‌ملی ما ندارد.
رشیدی ادامه داد: این مسأله از دید کسانی‌که اجزای متغیرهای اقتصادی را می‌دانند، روشن است و علت این است که ستادها، نهادها و بنیادهای فراوانی ایجاد شده که تأثیر آن‌ها در تولید ناخالص‌داخلی به علت نبود مستقیم نظارت و کنترل، در تولید ناخالص‌داخلی دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: به این معنی که کل این فعالیت‌ها که حداقل نیمی از فعالیت‌های اقتصادی است، تأثیرهای زیادی روی درآمد دولت ندارد و فاصله بزرگی میان عملکرد کل اقتصاد و آن‌چه به نام اقتصاد رسمی گزارش می‌شود، می‌بینیم.
رشیدی تأکید کرد: کل بودجه کشور ۵/۳۶۸ میلیارد دلار است و در بودجه کل کشور، بودجه خود دولت ۱۲۹میلیارد دلار است که ۱۱۹میلیارد دلار آن اختصاص به خود دولت دارد و ۹ میلیارد آن درآمدهای اختصاصی دولت است.
وی یادآور شد: از ۱۱۹میلیارد دلار، ۹/۷۲درصد بودجه جاری دولت، ۳/۳۸درصد بودجه عمرانی دولت، ۶/۸درصد پرداخت بدهی‌های تملک دارایی‌های مالی است و در مجموع ۶۱درصد بودجه جاری و ۳۲درصد بودجه عمرانی است.
رشیدی تصریح کرد: بودجه شرکت‌ها ۲/۲۶۹میلیارد دلار است که نشان می‌دهد این شرکت‌ها ۵/۲برابر دولت هزینه می‌کنند که این رقم وضعیت نامتعادل اقتصادی را نشان می‌دهد و اگر این مبلغ به بخش خصوصی داده می‌شد، اقتصاد کشور را متحول می‌کرد.
وی تأکید کرد: از کل ارقام ۶۷میلیارد دلار به عنوان درآمد عمومی طبقه‌بندی شده که ۵/۵۹میلیارد دلار آن درآمدهای نفتی است، درآمدهای مالیاتی نیز به طور تقریبی ۵/۳۱میلیارد دلار، درآمدهای غیر‌مالیاتی ۲۸میلیارد دلار و درآمد مالیاتی غیر‌مستقیم ۱۳میلیارد دلار است.
رشیدی اعلام کرد: درآمد نفت امسال ۷۳درصد از درآمد سال گذشته بیشتر است زیرا پارسال یک بشکه نفت ۵/۳۷دلار بود و امسال یک بشکه نفت ۶۵دلار در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: کل هزینه‌ها دولت نیز ۱۲۹میلیارد دلار است که ۹/۷۹ میلیارد دلار جاری، ۳۸ میلیارد دلار سرمایه‌ای و ۶/۸ میلیارد دلار دارایی‌های مالی است و غیر از این‌ها درآمدهای اختصاصی دولت نیز به مخارج اختصاص تعلق دارد که حدود ۹ میلیارد دلار است.
رشیدی گفت: شرایط نشان می‌دهد که هزینه دولت ۳۰درصد بالا برده شده و گواهی بر بزرگ‌تر شدن دولت و دستگاه‌های آن است.
وی عنوان کرد: متأسفانه به شدت سعی شده تا حد امکان دست دولت، وزارتخانه‌ها و مقام‌های اجرایی در خرج پول و استقراض از خارج، به طور کامل باز باشد.
رشیدی تأکید کرد: متأسفانه هنوز برنامه مشخص نیست و برنامه‌ای نداریم تا براساس آن بودجه را بررسی کنیم و بسیاری اقلام پیش‌بینی درآمد دولت نیز غیرواقعی است.