رییس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست ، گفت: بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری و اجرای طرحهای مهم به ویژه در بخش صنعت و معدن است ولی کمک و حمایت دولت از این بخش یک ضرورت غیر قابل انکار در این استان محروم است.
کیانی افزود: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل برخورداری از بافت فرهنگی ، قبیله ای و ملوک الطوایفی نتوانست در سالهای قبل از انقلاب بهره ای از سرمایه گذاری و فعالیتهای بخش خصوصی ببرد ولی از زمان پیروزی انقلاب به ویژه طی چند سال اخیر تحولات چشمگیری در بحث سرمایه گذاری در این استان انجام شده است.