خبرگزاری مهر: اولین نشست کارگروه همکاری‌های مشترک ایران و اتریش با هدف همفکری درخصوص تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی با اتریش و بر اساس پروتکل منعقده برگزار شد. نقشه راه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش تلفیقی از همکاری‌های فناورانه، بانکی، بیمه‌های صادراتی، انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ریلی و راه‌آهن و گردشگری است.