قابل توجه کلیه فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد چنانچه در همکاری با “بانک تجارت”و تسهیلات دریافتی از این بانک به مشکل برخورده اید تا پایان روز چهارشنبه ۹۴/۶/۱۸ تقاضانامه خود را تحویل “اتاق بازرگانی یاسوج”داده تا درخواست شما در صبحانه کاری هفته آتی اتاق یاسوج که با حضور مدیرعامل محترم بانک تجارت استان برگزار خواهد شد مطرح گردد