استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۷۰هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری همایش فرصت های سرمایه گذاری ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

مهندس قوام نوذری با حضور مهندس امیر صالحی مشاور مدیر کل و رییس دائمی دبیرخانه شورای امور ایرانیان خارج از کشور در یک نشست رسانه ای در یاسوج، افزود: در این همایش بیش از ۶۰۰طرح  با حجم سرمایه گذاری معادل ارزی کل سرمایه گذاری شش هزار و ۷۰۱میلیون یورو  به سرمایه گذاران معرفی می شود.

وی اظهار داشت: از این تعداد ۷۵طرح آن که در چهار بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و کشاورزی و گردشگری با حجم سرمایه گذاری ۹ هزار میلیارد تومانبا اشتغالزایی ۱۷هزار و ۷۱۱نفر، مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

به گفته استاندار،از مجموع این طرحها پنج طرح پتروشیمی نفت، ۱۷طرح صنعتی و معدنی، ۱۴طرح کشاورزی، شش طرح صنایع روستایی، ۲۵طرح گردشگری و هشت طرح ساختگاه نیروگاهی می باشند.

نوذری، حجم سرمایه گذاری طرحهای استان در همایش را در بخش نفت و گاز پنج هزار و ۱۰۰میلیارد تومان، صنعت و معدن را یکهزار و ۶۵۲ میلیارد ، بخش آب یکهزار و ۴۴۰میلیارد، بخش کشاورزی یکهزار و ۴۲۸میلیارد و گردشگری را ۲۸۰میلیارد تومان برشمرد.

نوذری تصریح کرد: این استان به لحاظ  ارایه طرحها محور قرار دارد و ابتدا طرحهای کهگیلویه وبویراحمد در چهار یانل( کارگروه های مختلف سرمایه گذاری )به ریاست وزارتخانه های مربوطه و دبیری آن هم بر عهده مدیران استانی ما می باشد به سرمایه گذاران معرفی می شود و بعد طرحهای دیگر استانها و تاکید هم بر طرحهای ما می باشد.

استاندار یاد اور شد: همه طرحها در پانلها به صورت مستند و تصویری و به دو زبان انگلیسی و فارسی  به نمایش گذاشته می شوند و متقاضی سرمایه گذاری هر طرح می تواند جایگاه طرح مورد نظر خود را هم با حضور به محل به عینه مشاهده نماید.

به گفته استاندار، برای اینکه این همایش ره آورد و نتایج شایسته ای در استان داشته باشد در برپایی آن بیشتر مسئله کیفیت لحاظ شده است و حداکثر ۲۰۰سرمایه گذاری خارجی و داخلی شرکت خواهند کرد که حدود ۵۰سرمایه گذار خارجی هستند.

وی یاد آور شد:  علاوه بر جذب سرمایه گذار و رونق و توسعه بخشهای مختلف استان، معرفی و شناخت بیشتر توانمندیها و ظرفیتهای استان در سطح ملی و خارج از کشور از دیگر اهداف این همایش است و تلاش شده که تمام پتانسلهای و مزیتهای استان به نحو شایسته ای مطرح و انعکاس داده شود.