به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد سید علیرضا خرم (از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) بود.

گفتنی است در این سمینار مباحثی از جمله جایگاه اعتبار اسنادی در سفارشات خارجی، انواع روشهای پرداخت در خرید و سفارشات خارجی، تعریف و مزایای اعتبار اسنادی از دیدگاه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600))، تعهدات و حدود مسئولیتهای بانکها در اعتبارات اسنادی، معایب اعتبار اسنادی و راهکار لازم در خصوص رفع معایب آن، انواع L/C و کاربرد هریک از انها از دیدگاه بانک و بازرگانی بین الملل، نکات مهم بانکی در اعتبارات اسنادی، پارامترهای مهم بازرگانی در اعتبارات اسنادی، مدارک و هزینه های مورد نیاز جهت افتتاح اعتبار اسنادی، اسناد مورد نیاز بانک جهت پرداخت وجه به ذینفع اعتبار اسنادی، تمدیدیه و اصلاحیه اعتبار اسنادی توسط بانکهای عامل تدریس شد.