یک هیئت تجاری بازرگانی از کشور عراق به منظور بازدید و آشنایی با توانمندیها وموقعیت های تجاری و بازرگانی استان عصر روز یک شنبه وارد استان میشود .این هیئت که متشکل از ۲۶نفر دربخشهای بازرگانی وصنعت و گردشگری می باشند درطی چندروز اقامت دراستان از شهرستانهای مختلف استان بازدید می نمایند . ازمهمترین برنامه های این هیئت تجاری ،بازدید از کارخانجات شهرستانهای گچساران ،دهدشت و بویراحمد (ازجمله پتروشیمی دهدشت ،کارخانه بهنوش گچساران ،کارخانه سیمان یاسوج و …)و همچنین دربحث گردشگری از شهرستانهای دنا و چرام و… بازدید به عمل میآوردند .این هیئت تا روز ۱۱اسفند دراستان اقامت خواهند داشت .