نشست مشترک رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران با وزیر تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی و معاونان وی، رئیس و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، رئیس و هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف و تعاون در محل اتاق ایران برگزار شد.

این نشست به تبادل نظر در خصوص چگونگی همکار‌های این مجموعه‌ها با یکدیگر برای رفع مشکلات موجود در حوزه‌های مربوطه اختصاص یافت و با ضیافت افطار به پایان رسید.