20110407045538_IMG_6129

اولین جلسه دومین دوره  فعالیت چهارساله اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج با حضور هیئت نمایندگان جدید تشکیل گردید و هیئت رئیسه جدید با آراء هیئت نمایندگان  مشخص شدند.

اولین جلسه هیئت نمایندگان جدید باحضور آقای نوذری رئیس سازمان بازرگانی ،آقای کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی یاسوج ،آقای جوادیان معاونت بازرگانی خارجی  سازمان بازرگانی واعضاء هیئت نمایندگان جدید اتاق بازرگانی راس ساعت ۱۱صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۱/۹۰درسالن کنفرانس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج برگزار گردید .

درابتدای جلسه آقای کیانی پور  با اشاره به عملکرد چهارساله اتاق بازرگانی به تشریح سیاست های اتاق برای هیئت رئیسه جدید پرداخت.ایشان با اشاره به اینکه تمام تصمیمات اتاق بازرگانی مبنی بر خرد جمعی و تصویب هیئت نمایندگان صورت میگیرد اظهار داشت که انشاالله دردوره جدید هیئت نمایندگان بسیار قوی و با انگیزه خواهیم داشت .

وی گفت : دوره جدید بخش کشاورزی یکی دیگر از زمینه های سیاست گذاری اتاق می باشد .دراین زمینه کمیسیون های تخصصی و حمایت های لازم از فعالین بخش خصوصی انجام خواهد شد .

در ادامه جلسه آقای نوذری رئیس سازمان بازرگانی استان در سخنانی کوتاه ضمن تشکر از عملکرد چهارساله اتاق بازرگانی یاسوج اظهار داشت بیشترین نقش درزمینه عمل کردن به جهاد اقتصادی مربوط به اتاق بازرگانی می باشد .

در پایان جلسه هیئت رئیسه دوره جدید اتاق ازبین نامزدهای معرفی شده درسمت های رئیس اتاق ،نایب رئیس اول و دوم وخزانه دار ومنشی هیئت رئیسه  توسط رای گیری اعضاء ۱۵ نفره هیئت نمایندگان انتخاب گردیدو

دراین رای گیری  آقای جبار کیانی پوربه عنوان رئیس اتاق بازرگانی یاسوج ،آقای منوچهر عزیزی به عنوان نائب رئیس اول اتاق ،آقای عبدالله قبادی به عنوان نایب رئیس دوم آقای علی چراغی به عنوان خزانه دار اتاق و آقای بخشعلی رئوفی پور به عنوان منشی هیئت رئیسه اتاق انتخاب گردیدند .

در پایان نشست آقای کیانی پور با تشکر از هیئت نمایندگان اظهار داشت در راه رسید به اهداف بخش خصوصی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و درادامه اتاق بازرگانی یاسوج را اتاق دانش بنیان دانست .