وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال جاری هدف‌گذاری ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری برای صادرات کالاهای غیرنفتی و هدف‌گذاری ۶/ ۱۵ میلیارد دلاری را برای صادرات خدمات در نظر گرفته که براساس برنامه این وزارتخانه، پیش‌بینی شده میزان صادرات خدمات کشور در سال آینده با رشد حدود ۲۳ درصدی به ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و در سال ۹۶ نیز به ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برسد.

براساس جزئیات برنامه این وزارتخانه در صادرات خدمات، برای شاخص فنی و مهندسی هدف‌گذاری ۲ میلیارد دلاری، همین‌طور برای فناوری اطلاعات هدف‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری، برای بخش گردشگری ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، حمل‌ونقل و ترانزیت ۴ میلیارد دلار، نیروی کار ۳۰۰ میلیون دلار و برای سایر خدمات نیز رقم یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است.طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه صادرات خدمات این وزارتخانه در سال ۹۵ به‌صورتی است که برای بخش فنی و مهندسی رقم ۳ میلیارد دلار، برای بخش فناوری اطلاعات رقم ۴۰۰ میلیون دلار، گردشگری ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، حمل‌ونقل و ترانزیت ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، برای نیروی کار رقم ۵۰۰ میلیون دلار و برای سایر خدمات در سال ۹۵ نیز رقم‌یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری هدف‌گذاری شده است. از سوی دیگر برای سال ۹۶ نیز ارقام هدف‌گذاری شده برای بخش فنی و مهندسی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، برای فناوری اطلاعات رقم ۵۰۰ میلیون دلار، برای بخش گردشگری ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، حمل‌ونقل و ترانزیت ۵ میلیارد دلار، نیروی کار ۷۰۰ میلیون دلار و برای سایر خدمات هدف‌گذاری یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری صورت گرفته است.