اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جمع فعالان اقتصادی ایران و افغانستان در محل اتاق بازرگانی صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران حضور یافت.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، رئیس جمهور افغانستان را در اتاق بازرگانی ایران همراهی می کند.
رئیس جمهور افغانستان پیش از حضور در جمع فعالان اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان، با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی ایران دیدار خصوصی داشت.

قرار است پس از سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران ، فعالان اقتصادی تجاری دو کشور به صورت رو در رو به مبادله اطلاعات و رایزنی های تجاری بپردازند.