لزوم تحول در ساختار کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضوعی بود که یکی از نواب اتاق ایران در نشست با دبیران کمیسیون‌ها مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پدرام سلطانی، رئیس دبیرخانه کمیسیون ها در نشست با دبیران کمیسیون‌های هجده‌گانه با تأکید بر رشد قابل توجه جایگاه کمیسیون‌ها در دوره هفتم هیئت نمایندگان اتاق ایران، متذکر شد: حرکت رو به جلوی اتاق ایران باید در دوره آتی و دوره‌های بعد از آن نیز پیگیری شود. بنابراین بروز تحول در ساختار فعالیت کمیسیون‌ها امری ضروری است.

به اعتقاد وی گذر از مفاهیم کلی که جای اصلی آن‌ها در کنفدراسیون‌هاست از لازمه‌های ادامه مسیر تحول مستمر کمیسیون‌هاست که این بخش باید در قالب موضوعات مهم و تأثیرگذار در محیط کسب‌وکار دنبال شود.

سلطانی یادآور شد: این نگاه به بررسی و مطالعه بیشتری نیاز دارد، اما موضوع تحول در ساختار نکته ای اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ها، زمان برگزاری جلسات کمیسیون‌ها را فرصتی مناسب برای رسیدن به راهکارها و راه‌حل‌های مطلوب در راستای برون‌رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی دانست و گفت: باید به سمتی برویم که نتایج و خروجی‌های حاصل از جلسات کارشناسی کمیسیون‌ها تأثیرگذاری بیشتری بر محیط کسب‌وکار کشور داشته باشد.

وی در بخش پایانی این جلسه با اعطای لوح تقدیر از دبیران کمیسیون‌ها تقدیر کرد و گفت: تقویت نسبی در عملکرد کمیسیون‌ها موجب شد که در دوره آینده انتظارات از آن‌ها بیشتر باشد.