20111105052824_IMG_8006

جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج درتاریخ ۷/۸/۹۰درمحل جلسات اتاق باحضور اعضای هیئت رئیسه و ریاست جبار کیانی پور رئیس اتاق تشکیل شد.

ایشان اظهار داشتند با توجه به اینکه طبق قانون اتاق مجاز است ۵ درصد بودجه اتاق هزینه حمایت از مطالعات و تحقیقات  مرتبط با تجارت و صنعت استان گردد و با اشاره به اینکه اتاق یاسوج از چند پروژه و مطالعه دراین زمینه ها در دوره قبل حمایت کرده است این سیاست را در دوره جاری نیز ادامه دار دانستند.

هیئت رئیسه اتاق درادامه جلسه به بحث و بررسی جهت چگونگی دعوت از مجمع نمایندگان مجلس استان ومباحث مطرح شده دراین نشست پرداختند. درادامه مصوب گردید با هماهنگی  نمایندگان مجلس در آینده نزدیک جلسه ای مشترک برای بررسی مسائل اتاق و استان تشکیل گردد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام بزرگواری نماینده محترم شهرستان کهگیلویه حضور پیدا کردند و پس از بازدید و تمجید از نظم وسیستم کاری  حاکم بر واحدهای اتاق ابراز داشتند در آینده نزدیک جلسات مشترک مجمع نمایندگان استان با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج جهت تعامل وهمکاری بیشتر تشکیل خواهد شد . ایشان همچنین جهت احداث ساختمان اتاق بازرگانی قول مساعدت و همکاری دادند.

20111105052731_IMG_8015