فهرست ۱۰ قلم عمده وارداتی منتشر شده از سوی گمرک نشان از تغییر اولویت‌های وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. براساس این گزارش، برخی از اقلام عمده وارداتی ایران در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ مختص کالاهایی است که در دوره مشابه سال قبل جزو اولویت‌های وارداتی نبودند.

براساس گزارش گمرک، «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به‌شکل طومار»، «دستگاه‌های فرستنده و گیرنده تلفن همراه به استثنای bts(1+1+1)»، «قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری با ساخت داخل به‌جز لاستیک» و «جو به استثنای دانه جو» در حالی اقلام عمده وارداتی را در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ به خود تخصیص داده‌اند که در دوره مشابه سال قبل جزو اولویت‌های وارداتی قرار نگرفتند.

۱۰ قلم عمده وارداتی
در فهرست «واردات به تفکیک اقلام عمده» منتشر شده از سوی گمرک، «دانه گندم خوراکی» رتبه اول اقلام عمده وارداتی در ۱۰‌ماه منتهی به دی ماه را به خود اختصاص داده است. واردات این کالا با رشد ارزشی حدود ۸۱ درصد به ۲ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و با رشد وزنی حدود ۱۰۳ درصد به ۶ میلیون و ۳۴۷ هزار تن در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ رسیده و همچنین سهم ارزشی ۸۲/۴ درصد و سهم وزنی ۴۶/۱۸ درصد از کل واردات را در این دوره داشته است. «دانه گندم خوراکی» در دوره مشابه سال قبل رتبه سوم را در ۱۰‌قلم عمده وارداتی به خود اختصاص داده بود. پس از آن «وسایل نقلیه با حجم سیلندر بین ۲۵۰۰-۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب» که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۲ رتبه پنجم اقلام وارداتی را داشته، در دوره مشابه سال جاری رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این کالا با واردات یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون دلار، سهم ۵۱/۳ درصد از کل ارزش واردات و با وزن ۱۱۴ هزار تن، سهم ۳۳/۰ درصد از کل وزن واردات را از آن خود کرده است. «وسایل نقلیه با حجم سیلندر بین ۲۵۰۰-۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب» در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز از نظر ارزشی حدود ۶۶ درصد و از نظر وزنی حدود ۶۵ درصد رشد داشته است. در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ رتبه سوم ۱۰ قلم عمده وارداتی نیز از آن «ذرت دامی» شده است. واردات این کالا در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ نسبت به همین دوره در سال ۹۲ با رشد وزنی حدود ۸۲ درصد به ۴ میلیون و ۶۸۳ هزار تن و با رشد ارزشی حدود ۳۷ درصد به یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسیده است. «ذرت دامی» با اینکه در این دوره ۶۲/۱۳ درصد از وزن کل واردات را به خود اختصاص داده، اما از نظر ارزشی تنها ۱۹/۳ درصد را از کل واردات داشته است. «برنج» نیز با نزول ۳ رتبه از ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۲ به دوره مشابه امسال، رتبه چهارم در اقلام وارداتی کشور را داشته است. واردات ۹۸۴ هزار تنی و همچنین یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون دلاری برنج در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ در حالی صورت گرفته است که چندی پیش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت واردات بی‌رویه این محصول  به مجلس کشانده شده بود. عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز چندی پیش در راستای واردات برنج پس از دستور منع واردات گفته بود: وزیر نامه نوشتند و دستور منع واردات را دادند؛ اما مقررات گمرک به گونه‌ای  است که وقتی کالایی ثبت سفارش شده باشد، نمی‌توانند مانع ورود آن شوند.
واردات برنج در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال که سهم ۸۶/۲ درصد از وزن کل واردات و سهم حدود ۷۴/۲ درصد از ارزش کل واردات را به‌خود اختصاص داده است، از نظر وزنی با کاهش ۴/۴۰ درصدی و از نظر ارزشی با کاهش ۲۴/۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است.
«کنجاله سویا» نیز که رتبه ۵ در اقلام عمده وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ را داشته است، نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی با کاهش ۲/۱۸ درصدی و از نظر ارزشی نیز با کاهش ۳/۲۵ درصدی همراه بوده است. واردات «کنجاله سویا» با وزن یک میلیون و ۸۰۳ هزار تن و با ارزش یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار، سهم وزنی ۲۴/۵ درصدی و همچنین سهم ارزشی ۴۷/۲ درصدی را به خود اختصاص داده است. موضوعی که در فهرست اقلام عمده وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی قابل توجه است، ۵ قلم عمده دوم کالاهای وارداتی است که در دوره مشابه سال قبل جزو اولویت‌های وارداتی نبودند. واردات «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به‌شکل طومار» با کسب رتبه ۶ اقلام عمده وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی با رشد وزنی ۵۰ درصدی و با رشد ارزشی حدود ۴۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به وزن یک میلیون و ۲۳ هزار تن و ارزش ۶۲۱ میلیون دلار رسیده است. «ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcd یا led پلاسما فقط دارای برد آدرس‌دهی» نیز رتبه ۷ و «دستگاه‌های فرستنده و گیرنده تلفن همراه به استثنای bts(1+1+1)» با رشد ارزشی حدود ۵۵۶ درصدی و رشد وزنی حدود ۵۵۲ درصدی رتبه ۸ اقلام عمده وارداتی را در این دوره به خود اختصاص داده است. پس از آن واردات «قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری ساخت داخل به جز لاستیک» نیز که در ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۳ از نظر ارزشی با رشد حدود ۲۱۷ درصد و از نظر وزنی با رشد حدود ۲۱۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده، رتبه ۹ واردات و «جو به استثنای دانه جو» نیز رتبه دهم اقلام عمده وارداتی را به خود تخصیص داده است.

صادرات به تفکیک اقلام
در فهرست اقلام عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۳ «پروپان مایع شده» با ارزش یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار و وزن ۲ میلیون و ۸۷ هزار تن نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر رتبه، یک سطح صعود داشته و رتبه اول کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است. صادرات این کالا همچنین در ۱۰ ماه منتهی به دی نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود ۷۹ درصد و از نظر ارزشی حدود ۸۵ درصد رشد داشته است. «بوتان مایع‌شده» در حالی رتبه دوم کالاهای عمده صادراتی در ۱۰ ماهه اول سال را به خود اختصاص داده است که در دوره مشابه سال قبل رتبه ۶ را به خود تخصیص داده بود. صادرات این کالا در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ با رشد ارزشی حدود ۴۲ درصدی و رشد وزنی حدود ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به وزن یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسیده است. «متانول» نیز در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال جاری با حفظ رتبه خود نسبت به دوره مشابه سال قبل سومین قلم عمده صادراتی بوده است. صادرات «متانول» با رشد ارزشی حدود ۲۸درصدی به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار با رشد وزنی حدود ۲۲ درصدی به وزن ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تن رسیده است. صادرات «پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد به‌جز نوع پودری» با کسب رتبه چهارم در اقلام عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ با رشد ارزشی ۵۴ درصدی به یک میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار و با رشد وزنی حدود ۳۲ درصدی به ۷۳۵ هزار تن رسیده است. «قیر نفت» که در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۲ نیز رتبه ۵ اقلام عمده صادراتی را داشت، در دوره مشابه امسال نیز همین رتبه را کسب کرد. صادرات این کالا در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ از نظر وزنی بالغ بر ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار تن و از نظر ارزشی یک میلیارد و ۸۹ میلیون دلار بوده است. «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده، به‌صورت طومار» در حالی رتبه ۶ اقلام عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ را به خود اختصاص داده است که در دوره مشابه سال قبل جزو ۱۰ قلم عمده صادراتی نبوده است.  صادرات این کالا در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ از نظر ارزشی برابر ۶۴۱ میلیون دلار و از نظر وزنی ۸۹۸ هزار تن بوده است. واردات «پسته‌ها با پوست تازه یا خشک» که رتبه ۷ از ۱۰‌قلم عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۳ را به خود تخصیص داده است، از نظر وزنی برابر ۷۴ هزار تن و از نظر ارزشی برابر ۶۱۱ میلیون دلار بوده است. «اوره حتی به صورت محلول در آب» هشتمین قلم عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه ۹۳ بوده است. صادرات این کالا با رشد وزنی منفی ۵/۱۲ درصدی و رشد ارزشی منفی ۳/۳۳ درصدی به وزن یک میلیون و ۹۰۳‌هزار تن و ارزش ۶۰۵‌میلیون دلار رسیده است. «پلی‌اتیلن گرید فیلم به صورت غیرپودر با وزن ۹۴ درصد یا بیشتر» رتبه ۹ و «سیمان سفید پرتلند به‌جز رنگ شده به طور مصنوعی» رتبه دهم در فهرست ۱۰ قلم عمده صادراتی منتشر شده از سوی گمرک را از آن خود کرده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد