ایسنا: مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح دلایل عدم جذب سرمایه‌گذار و پیشرفت در بخش معدن و صنایع معدنی، راهکارهای برون‌رفت از این شرایط را که حکم آهن‌رباهای سرمایه‌گذاری در بخش معدن دارند، اعلام کرد. محمد فاطمیان با اشاره به راهکارهای خود برای افزایش جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و اهمیت صنایع معدنی اظهار کرد: برای افزایش جذب سرمایه‌گذار در ابتدا لازم است صنایع معدنی به سرعت رشد کنند و ساختار مدیریتی افزایش یابد؛ به طوری که تعداد نفرات در ستاد سیاست‌گذاری بیشتر شود و با تامین منابع مورد نیاز مشکلات برطرف شوند.

وی با بیان اینکه تسهیلات در حوزه معدن باید زیاد باشد، گفت: نبود تسهیلات به مقدار مناسب، مانعی برای رسیدن به هدف‌های ایده‌آل در این بخش است چراکه نمی‌توان گفت رشد کنیم و صنایع معدنی را توسعه دهیم، ولی تسهیلاتی در این زمینه ارائه نشود. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حوزه اکتشافات ریسک‌پذیر است، اظهار کرد: با توجه به این امر باید تسهیلات زیادی برای حوزه معدن به ویژه بخش اکتشافات در نظر گرفته شود. فاطمیان نسبت سهم تسهیلات برای سرمایه‌گذاری را بسیار مهم عنوان و اظهار کرد: به منظور جذب سرمایه‌گذار و تشویق آنها باید سهم بالای ۷۰ درصد تسهیلات قابل تعمیم باشد تا سرمایه‌گذاران وارد میدان شوند. وی نظارت بر اقدامات سرمایه‌گذاران را یکی دیگر از اهداف مهم و قابل اجرا عنوان کرد و گفت: نظارت بر کار سرمایه گذاران امری مهم و ضروری است که به این منظور باید آرایش مجدد در ساختار سازمانی نیروهای نظارت‌کننده صورت گیرد.