ابـراز هـمدردی

 یا ایتها النفس المطمئنه

                                                      ارجعی الی ربک راضیه مرضیه

                                                                                                                    فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی

بار الها:

بنابر حکمتی که بر ما نامکشوف است او را به پیشگاه خود بر کشیدی و خانواده اش را در دریای ناباوری برجای گذاشتی.

جناب آقای علی چراغی

غمتان سنگین است و کلامی جز تسلیت نیست

 ارتحال پدر بزرگوارتان را که همه ی دوستان و آشنایان را دچار اندوهی بزرگ ساخت به شما تسلیت عرض نموده و از خدواند منان برای آن عزیز سفر کرده طلب غفران و رحمت الهیو برای بازماندگان صبری جمیل و اجری جزیل خواهانیم

ما را در غـم خود شریک بدانید

« هیئت رئیسه، هیئت نمایندگان و پرسنل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج »