20111118153329_IMG_8226

اولین جلسه ساماندهی بدهی های واحدهای  تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی در اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد .

اولین جلسه ساماندهی بدهی های واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی وکشاورزی با حضور ریاست اتاق بازرگانی یاسوج، نمایندگان بانک های ملی، صادرات و توسعه تعاون، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری و مدیران عامل واحدهای تولیدی  بیدزردگچساران (برجیس)،  سپید مرغ یاسوج و آریو رئوف بویراحمد درسالن جلسات اتاق یاسوج در تاریخ ۲۶/۸/۹۰  برگزار شد.

درابتدای جلسه آقای جبارکیانی پور ریاست اتاق با اشاره به ماده ۲۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور و تصمیمات شورای گفتگوی این ماده ابراز داشتند مدارک و مستندات طرح های دارای مشکل و بدهی های معوق در اختیار این اتاق قرار داده شده و این طرح ها بصورت هفتگی در جلسات ساماندهی بدهی های واحدهای تولیدی  با حضور مدیران عامل طرح ها و نمایندگان بانک ها و دستگاهها بررسی و اولویت بندی شده و به بانکهای عامل ارجاع داده خواهد شد .
ایشان اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه۱۳۹۰ را یکی ازامیدهای اصلی نجات تولید کشور از رکود دانستند و خواهان جدیت بانکها درهمکاری و همراهی جهت برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی شدند.

در ادامه جلسه مشکلات سه شرکت بیدزرد گچساران (برجیس)، آریو رئوف بویراحمد و سپید مرغ یاسوج توسط نمایندگان و مدیران عاملشان عنوان شد و پس از بحث وبررسی اعضای حاضر درجلسه مصوب گردید پرونده این شرکتها در راستای ساماندهی بدهی های واحد های تولیدی جهت همکاری و مساعدت به بانکهای عاملشان ارجاع داده شود.