20111119102948_IMG_8231

دومین دیدار نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام  با فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی .

حجت الاسلام بزرگواری نماینده شهرستانهای کهگیلویه، چرام و بهمئی  برای دومین بار در راستای توافق اتاق بازرگانی و مجمع نمایندگان استان در خصوص دیدار چهره به چهره فعالین اقتصادی و نمایندگان مجلس، با این فعالین در اتاق بازرگانی دیدارکردند.

دراین دیدار تولید کنندگان عرصه های مختلف و مراجعه کنندگان مشکلات خود رابه صورت مستقیم با حجت الاسلام بزرگواری در میان گذاشتند.

درادامه این دیدارها که روز شنبه مورخ ۲۸/۸/۹۰ انجام گرفت مسئله زمین اتاق مطرح شد و آقای بزرگواری قول مساعددر جهت حل وفصل واگذاری این زمین به اتاق بازرگانی یاسوج را دادند.