دراین جلسه  سرکار خانم بهرامی شبستری و تنی چند از آقایان از جمله صباح زنگنه مشاور اتاق ایران در کشورهای عربی، دکتر کرباسی مدیر کل اتاق های اسلامی کشور، دکتر طباطبایی نژاد دبیر انجمن خدمات بین الملل سلامت و نمایندگانی از چند استان از جمله جناب آقای محمد کاوه نماینده اتاق مازندران، آقای غلام حسین غلامعلیان  نماینده اتاق آبادان، آقای ظریف کار نماینده اتاق شیراز، آقای مهندس کامیاب نماینده اتاق اصفهان و آقای جهانی نماینده اتاق یاسوج مطالبی رابیان کردند.

جمع بندی حاصل از صحبتهای و پیشنهادهای مطرح  شد دراین جلسه  تشکیل شهرک گردشگری سلامت در هر استان با توجه به پتانسیل و شرایط اقلیمی و طبیعی با برخورداری از توان نیروی متخصص استانی که در مورد شرایط اقلیمی و طبیعی اشاره به محیط مناسب گردشگری – آب و هوای مناسب طبیعی، مستعد بودن محیط تور با امکانات اولیه طبیعی از جمله وجود محیط سرسبز، وجود چشمه ها، دریاچه  ودریاها، وجود کوه ها ، تفرجگاههای گردشگری  و وجود طبیعت  با داروهای متنوع گیاهی، وجود باغ وحش یا تنوع گونه های حیوان و امثال آن در زمینه نیروی انسانی متخصص، وجود پزشکان کارآمد و توانمند در زمینه ایجاد در مانگاه بسیار پیشرفته با تمام امکانات جانبی  وبرخورداری از آخرین توانمندیهای  پزشکی و سلامت در جهان، تنوع تخصصی سلامت اعم از طب سنتی وطب سوزنی، درمان گیاهی و آب درمانی تا پیشرفته ترین دستگاههای پزشکی وسلامت که در آن  به بعضی از کشورها ازجمله هند، ترکیه و امارات عربی اشاره شده است. نهایتا تصمیم گرفته شد که کمیسیون گردشگری ابتدا طرحی را جهت این کار آماده و آن رابه استانها ارسال تا ضمن جمع آوری نظرات آنها طرح مذکور را درکمسیسیون گردشگری اتاق ایران مطرح و بعد از جمع بندی نظرات با توجه به  ضرورت حمایت دولت جهت جذب اعتبارات ریالی و ارزی در قالب پیشنهادات و راه کارهای گردشگری در جذب سرمایه با هم اندیشی وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت بازرگانی و صنایع ومعادن ایران ودیگر مسئولین  ونهادهای مرتبط تصمیمی واحد اتخاذ ودر قالب یک لایحه  تقدیم مجلس وبعداز آن به دولت تقدیم گرددتا در قالب یک برنامه مدون شد ه به صورت قانون در آید .