showimage.aspx-imagepath=-ostankb_content-media-image-2012-05-1743_orig.JPG&mode=150

مهندس اکبر نیکزاد در بازدید از طرح تعاونی آب معدنی چویل دنا در سی‌سخت، افزود: تولید، اشتغال و افزایش صادرات با توسعه تعاونی‌ها، مشارکت سرمایه گذاران بومی و تکیه بر سرمایه گذاران برون استانی میسر است و همه مدیران باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند.
استاندار اظهار داشت: مردم هم باید بیش از گذشته با مشارکت در تعاونی‌های تولیدی وارد عرصه شوند، چرا که تمام شرایط برای حمایت از تولید کننده و سرمایه گذار فراهم است .

استاندار در اختیار قرار دادن زمین به هر میزان در شهرک‌های صنعتی، جواب به استعلام‌ها در کوتاه مدت توسط دستگاه‌های اجرائی، تسهیلات لازم در کنار حمایت‌های ویژه در استان را زمینه ساز حضور سرمایه گذاران و ایجاد تعاونی‌ها برای ورود به چرخه تولید و اشتغال برشمرد.

به گفته وی، امروز دولت تمام شرایط را برای سرمایه گذاری در هر زمینه‌ای و سطحی از خود اشتغالی، کارگاه‌های کوچک تولیدی گرفته تا واحدهای متوسط اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی با مشوق‌ها و حمایت‌های مالی، امکانات سخت افزاری و تسهیل در فرآیند سرمایه گذاری فراهم کرده است.

نیکزاد با اشاره به اینکه، امروز در خصوص مسئله مهم سرمایه گذاری اولویت‌ها مشخص شده و با روان کردن فرآیند کارها، سرمایه گذاران به سمت آن هدایت می‌شوند، گفت: همه دستگاه‌ها بدون استثناء و در راس آنها دستگاه‌های متولی امر و بانک‌های عامل در روان و شفاف کردن امر سرمایه گذاری متحد و هم سو حرکت می‌کنند.

استاندار با اشاره به اینکه، این استان با یک درصد مساحت و کمتر از یک درصد جمعیت کشور، برخوردار از ۱۰درصد آب، ۲۰ درصد نفت و گاز، هشت درصد جنگل کشور و دیگر منابع معدنی و زیر زمینی و موقعیت جغرافیایی مناسب آب هوایی و دارای امنیت کامل است، افزود: نیروی انسانی ارزان و مشوق‌های ویژه منطقه امتیازات خوبی برای جذب سرمایه گذاری است که باید از این امتیازات برای استان نهایت بهره را برد.

نیکزاد یادآور شد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، وظیفه همه مدیران است که در کنار فراهم کردن تمام شرایط فیزیکی باید به مسئله مدیریت، آموزش، مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران توجه کنند تا شرایط تضمین در سرمایه گذاری و برگشت سرمایه هم فراهم گردد.

در بازدید استاندار از طرح تعاونی و تولیدی آب معدنی چویل دنا که با مشارکت بیش از چهار هزار نفر احداث شده و آماده برای افتتاح می‌باشد، دستورات لازم جهت قرار دادن تسهیلات و سرمایه در گردش برای این طرح تولیدی از سوی نیکزاد صادر شد.