رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کهگیلویه وبویراحمد  مهمترین موانع سرمایه گذاری در استان را کم بودن سرمایه و نرخ پس انداز در استان اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مهندس محمد حسین حیدرپور قابلیتها و مزیت های استان برای تولیدات ملی وجود معادن منحصر به فرد فسفات، بوکسیت و سیمان را نام برد که نیازمند بهره وری بیشتر و رشد ارزش افزوده است.

ایشان  فراهم کردن زمینه جذب سرمایه گذاران را مهم دانست وافزود: همکاری با سرمایه  گذاران، تسهیل نمودن امر سرمایه گذاری و دراختیار قرار دادن تسهیلات مورد نیاز آنان،می تواند  نقش مهمی درایجاد زمینه لازم برای سرمایه گذاری فراهم کند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت  استان بکارگیری تمام ظرفیت های کارخانجات وواحدهای تولیدی برای تحقق شعار مهم تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی دانست و افزود باید موانع از سر راه برداشته و مشوق های لازم در چارچوب قانون برای سرمایه گذاری دراستان فراهم شود.

حیدرپور معتقد است دستگاههای  اجرایی استان باید اقدام های مناسبی انجام دهند وتامین تسهیلات کافی توسط بانک ها ، فراهم کردن اقدام های لازم برای کسب و کار وایجاد سرمایه گذاری و …عملیاتی شدن از دیگر شرایط است.