20120924035608_azadi1454564

جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۶/۹۱ باحضور کیانی پور رئیس اتاق وعلیرضا ایزدی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستیوگردشگری  استان کهگیلویه وبویراحمد درسالن جلسات اتاق یاسوج برگزارشد .

دراین جلسه کیانی پور ضمن تبریک هفته دفاع مقدس ویادآوری رشادتهای سرداران هشت سال دفاع مقدس، فعالین اقتصادی را افسران و رزمندگان این روز ها در صحنه نبرد دیگری به نام نبرد اقتصادی دانستو بیان داشت:  امروزنقش آن سرداران را فعالین اقتصادی برعهده دارند وبا توجه به اینکه دشمنان ایران سلامی حوزه های  اقتصادی را نشانه گرفته اند وتنها حربه آنهاحمله به فضای کسب و کار وتولید است باید از این قشر حمایت ویژه شود.

رئیس اتاق بازرگان یاسوج بااشاره به اینکه توسعه اقتصادی کشورها با مقوله گردشگری رابطه تنگاتنگی دارد،  عنوان داشت:  در صورت حمایت از این صنعت می توانیم بیکاری رادراستان ریشه کن کنیم. ایشان ادامه دادند گردشگری بهایی دارد وبهای آن اشتغال مردم این مرز بوم است .

کیانی پور افزود : نگاه بخش خصوصی ودولتی  به گردشگری دارای اختلافات فاحش است و بخش خصوصی انتظار دارد دولت برای جذب سرمایه گذار دراین بخش مشوق های ویژه ای رابرای فعالین درنظربگیرد. ایشان با اشاره به اینکه ما زیر ساختهای لازم برای گردشگری دراستان را نداریم ودر این رابطه دارای نواقصات شدیدی هستیمیکی از مشوقهای سرمایه گذاران جهت احداث این زیر ساختها را اعطای تسهیلات ارزان قیمت و یارانه به فعالین این بخش دانست .

وی همچنین  ابراز امیدواری کرد اتاق بازرگانی بتواند تعاملات سازنده ای رابا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشته باشد و این نشست ها بتواند جهت رونق این صنعت مفید واقع شوند.

دراین نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج هر کدام به نقاظ ضعف این صنعت اشاره و پیشنهاد و راهکاریهای را جهت شکوفا شدن  گردشگری  دراستان ارائه نمودند.

در ادامه جلسه علیرضا ایزدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد ضمن تشکر  از اتاق بازرگانی  یاسوج برای ترتیب دادن این جلسه ابراز امیدواری کرد: این نشست بتواند سر آغازی  باشد بر جلسات آتی جهت برقراری ارتباطی تنگاتنگ بین بخش خصوص و دولتی در مقوله گردشگری.

ایشان با اشاره به مناطق گردشگری استان مثل آبشار و رودخانه بشار در یاسوج ابراز داشت: ازاینمکانها درآمدی عاید استان نمیشود و این موضع نیاز به آسیب شناسی جدی دارد. وی همچنین با اشاره به منابع مالی محدود و ضوابط دست و پاگیر در زمینه گردشگری، خواستار نگاه واقع بینانه به حوزهگردشگری در استان شد.

ایزدی با ابراز اینکه گردشگری باید تاثیر محسوسی  برایاقتصاد شهر یا استان  داشته باشد بیان داشتمتاسفانه ما شاهد این تاثیر دراستان و شهر یاسوج نیستیم و یکی از اشتباهات ما درگذشته این بوده کیفیت رافدای کمیت کرده ایم .

رئیس سازمان گردشگری  استان ابراز داشت: ما درزمینه برند سازی و هویت سازی گردشگری استان گامهای خوبی برداشته ایم و تاحد زیادی  دراین امر موفق بوده ایم، اما به طور یقین بایدگفت: تنها راه حل مشکلات گردشگری استان، ورود بخش خصوصی به این بخش است. ایشان ادامه دادند، فعالیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است که از این وضع راضی نیستیم و همین جا از فعالین  این بخش دعوت به همکاری می نماییم.

ایزدی با اشاره به وضعیت ضعیف توریسم خارجی یکی از مشکلات در این زمینه را نبود مرز هوایی دانست، ایشانهمچنین از پتانسیل های گردشگری در استان به دهکده های سلامت اشاره کرد و بیان داشتدراستان اگر بخواهیم کاری انجام دهیم بایستی سه اصل هم بستگی، پیوستگی و دلبستگی بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد.

وی در پایان  گفت: سازمان گردشگری  استان زیر ساختهایی مثل آب، برق، گاز و جاده رابه صورت مجانی دراختیار سرمایه گذار قرار می دهد وهمچنین  ۵درصد تسهیلات رابه صورت یارانه به او پرداخت می کند. ایزدی از اتاق بازرگان خواست، سرمایه گذاران مستعد و باانگیزه دراین حوزه رابه این سازمان معرفی کند.