معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه دولت در یک سال گذشته بخش عمده مشکلات تولید را حل کرده است، گفت: سقوط ۱۰ پله ای رتبه فضای کسب و کار ایران در جهان مربوط به دولت یازدهم نیست.

شاپور محمدی در گفتگو با مهر، با اعلام اینکه دولت در یک سال گذشته بسیاری از مسایل و مشکلات بخش تولید کشور را حل کرده است، افزود: بسیاری از اقداماتی که دولت انجام داده از جمله مصوبه بهبود فضای کسب و کار و لایحه خروج از رکود برای تولید راهگشا بوده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، کمک به تولید به صورت پرداخت مطالبات پیمانکاران در سال گذشته را از جمله اقدامات مهم دولت در سال گذشته اعلام کرد و گفت: همچنین در ابتدای سال جاری تامین بودجه عمرانی از مهمترین اقدامات دولت بوده است و تمام اینها برای حمایت از تولید صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، می توانم به دولت برای اقداماتی که در یک سال گذشته انجام داده است، یک نمره عالی بدهم.

محمدی در مورد سقوط ۱۰ پله ای رتبه فضای کسب و کار ایران گفت: دولت تمام تلاش خود را برای بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام می‌دهد و این سقوط در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، کاهش رتبه اتفاق افتاده بود، این در حالی است که در زمان دولت کنونی اقدامات زیادی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده به طوری که مصوبات هیات دولت در این زمینه بسیار دقیق و جامع است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات این معاونت برای بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران در بانک جهانی، گفت: رتبه کشورمان در فضای کسب و کار به وسیله بخش خصوصی به بانک جهانی گزارش می‌شود و تغییر رتبه ایران به اقدامات انجام شده در سایر کشورها در این زمینه هم ارتباط دارد و اقداماتی که آنها انجام می‌دهند بر رتبه کشورمان تاثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: دولت برنامه های دیگری هم برای بهبودی شاخص فضای کسب و کار در دست اجرا دارد که امید است نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.