با تصویب هیات دولت تکالیف دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب وکارو بهبود محیط کسب و کار تعیین و ابلاغ شد.

 هیات وزیران در جلسه ۹۳.۰۴.۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند در جهت ارتقاء جایگاه ایران در شاخصهای جهانی کسب وکارو بهبود محیط کسب وکار اقدامات ذیل را انجام دهند:

۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف- محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.

ب- شاخص و زیرشاخص: شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با
استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است.

ج- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

۲- دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین و تصویب مقررات، آثار آن را بر بهبود
محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در گزارش‌های پشتیبان، بخش محیط کسب و کار را لحاظ نمایند.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل تهیه گزارش پشتیبان
محیط کسب و کار را مشتمل بر خدمات و مجوزهای مورد نظر در هر دستگاه اجرایی، اجزای گزارش پشتیبان و نحوه ارتباط این گزارش با دیگر اجزای گزارش‌های پشتیبان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین و ابلاغ نماید.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب در جدول زیر انجام دهند.

دستگاه اجرایی
زیرشاخص مورد نظر
وضعیت کنونی
وضعیت مطلوب در
سال ۱۳۹۳
توضیح
وزارت کشور
اخذگواهی عدم سوء‌پیشینه
ــــــ
به صورت برخط
با جلب مشارکت
نیروی انتظامی
اخذ استعلامات ثبتی
۱۵ روز
۵ روز
با جلب مشارکت
نیروی انتظامی
اخذ مجوز ساخت و ساز
۳۲۰ روز
۱۴۵ روز
با همکاری شهرداریها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره ۱۶۵۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری
اخذ گواهی پایان کار ساختمان
۳۰ روز
۱۰ روز
وزارت نیرو
خرید انشعاب برق
۱۴۰ روز
۸۶ روز
ــــــ
خرید انشعاب آب و فاضلاب
۲۷۰ روز
۱۰۰ روز
ــــــ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه
ــــــ
کاهش تا ۷ روز
ــــــ
اخذ گواهی تسویه حساب تأمین اجتماعی
ــــــ
کاهش تا ۱ روز
با همکاری سازمان تأمین اجتماعی
سازمان بورس و اوراق بهادار
امتیاز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران
(۰- ۱۰)
۰
۲
ــــــ
امتیاز شاخص افشاء (۰- ۱۰)
۷
۹
ــــــ
امتیاز شاخص حمایت از سهامداران (۰- ۱۰)
۷/۳
۵/۴
ــــــ
سازمان امور مالیاتی کشور
شاخص پرداخت مالیات
ــــــ
بهبود با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق
ــــــ
زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات
۳۴۴ ساعت در سال
۲۲۰ ساعت در سال
ــــــ
بازپرداخت مالیات برارزش افزوده مواداولیه و ملزومات کالای صادرشده
ــــــ
کاهش به ۳۰ روز
ــــــ
گمرک جمهوری اسلامی ایران
تعداد مراحل اداری صادرات
۷
۵
ــــــ
تعداد مراحل اداری واردات
۱۰
۷
ــــــ
زمان صادرات
۲۵ روز
۲۰ روز
ــــــ
زمان واردات
۳۷ روز
۱۹ روز
ــــــ
هزینه صادرات (دلار بر هر کانتینر)
۱۴۷۰
۱۲۱۰
ــــــ
هزینه واردات (دلار بر هر کانتینر)
۲۱۰۰
۱۴۵۶
ــــــ
وزارت دادگستری
فرآیند دادرسی و قضاوت
۲۹۵ روز
۲۷۰ روز
از طریق قوه قضاییه
فرآیند اجرای حکم
۱۸۰ روز
۱۵۰ روز
از طریق قوه قضاییه
زمان پرداخت دیون
۵/۴ سال
۲/۳ سال
از طریق قوه قضاییه
نرخ بازستانی دیون
۲۲ درصد
۳۰ درصد
از طریق قوه قضاییه

وزارت صنعت، معدن و تجارت
صدور مجوز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط
ــــــ
کاهش به ۱۰ روز
ــــــ
صدور مجوز تأسیس برای صنایع بزرگ
ــــــ
کاهش به ۳۰ روز
ــــــ
صدور گواهی کشف و جواز اکتشاف
ــــــ
کاهش به ۱۰ روز
ــــــ
صدور یا تمدید کارت بازرگانی
ــــــ
کاهش به ۱۵ روز
ــــــ
وزارت جهادکشاورزی
صدور مجوز تشکیل تعاونی های تولیدی، شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت­ها
۹۰ روز
کاهش به ۳۰ روز
ــــــ
پاسخ استعلام آزمایشات کالاهای دامی
۳۵ روز
کاهش به ۲۱ روز
اعلام فهرست انواع آزمایشات مورد نیاز برای واردات کالای دامی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
شماره گذاری حداقل ۵۰% ماشین آلات کشاورزی موجود به میزان یکصد هزار دستگاه
ــــــ
شماره گذاری ۵۰% ماشین آلات تا پایان سال ۱۳۹۳
ــــــ

۵ – دستگاه های اجرایی مشمول بند (۴) مکلفند در کنار گزارش‌های سه ماهه، آسیب‌شناسی محیط کسب و کار دستگاه خود را به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم برای رفع آسیب‌ها به
هیئت وزیران ارایه نمایند.
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیام کوتاه محیط کسب و کار را طراحی و پیام‌های دریافتی را دسته‌بندی کند و در قالب فایل الکترونیکی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ارایه دهنده خدمت قرار دهد و گزارش آن را به رییس‌جمهور ارایه دهد.
۷- دستگاههای اجرایی مکلفند امکان برقراری ارتباط پیامکی مراجعه‌کنندگان با سامانه محیط کسب و کار موضوع بند (۶) را فراهم نمایند، به نحوی که مراجعه کنندگان بتوانند زمان و هزینه انجام درخواست خود را در این سامانه گزارش نمایند.
تبصره- نحوه اطلاع‌رسانی مطابق با دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه از دستگاهها اخذ و براساس محاسبات استاندارد ملی و بین‌المللی، وضعیت بهبود رتبه ایران را شبیه‌سازی و نتیجه آن را به هیئت وزیران گزارش نماید.
۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی در هر سال، گزارش بهبود محیط کسب و کار را که متشکل از اقدامات انجام شده و در دست انجام دستگاههای اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور است، تهیه و با انتشار آن به صورت مکتوب و الکترونیکی و برگزاری جلسات با سازمانهای بین‌المللی، زمینه ارتقای جایگاه ایران را در رتبه‌های جهانی کسب و کار فراهم آورد.
۱۰- عبارت “نشان افتخار بهبود محیط کسب و کار” به انتهای بند “ب” ماده (۱) آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی- مصوب ۱۳۶۹- و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.
۱۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است در افزایش بودجه‌های سالانه دستگاههای اجرایی، میزان بهبود رتبه جهانی آنها را در زیرشاخص‌های مرتبط، مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌گردد، لحاظ نماید.
۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جزئیات و نحوه محاسبه شاخص‌ها را در اختیار دستگاههای مربوط قرار داده و مشورتهای لازم را ارایه نماید.
۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و رویه‌های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار را با رعایت ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه احصاء و اصلاح نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به هیئت وزیران اعلام نمایند.
این مصوبه در تاریخ ۹۳.۰۵.۱۵ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است.
زیرشاخصهای بین المللی
مؤلفه
پرداخت مالیات
(به بررسی فرآیندهایی می‌پردازد که هر شرکت با اندازه متوسط در یک سال مالی برای پرداخت مالیات باید مدنظر قرار دهد)
۱- پرداخت (تعداد در هر سال)
۲- زمان (ساعت در هر سال)
۳- نرخ کل مالیات (درصد سود)
۴- مالیات و عوارض بر نیروی کار (درصد)
۵- سایر مالیات‌ها (درصد)
حمایت از سهامداران خرد
(به بررسی میزان حمایت قانون از حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی عام می پردازد)
۱- توسعه افشاگری (۱۰- ۰)
۲- توسعه مسئولیت مدیر (۱۰- ۰)
۳- سهولت تعقیب دادخواست سهامداران
۴- قدرت حمایت از سهامداران
تجارت فرامرزی
(به بررسی میزان سهولت انجام فعالیت‌های تجاری با سایر کشورها می‌پردازد)
۱- اسناد صادرات (تعداد)
۲- زمان لازم برای صادرات (روز)
۳- هزینه صادرات ( دلار به ازای هر کانتینر)
۴- اسناد واردات (تعداد)
۵- زمان لازم برای واردات (روز)
۶- هزینه واردات ( دلار به ازای هر کانتینر)
اخذ اعتبار
(به بررسی وضعیت ثبت، به اشتراک‌گذاری و مبادلات اعتباری و حقوقی قانونی تسهیلات)
۱- قدرت حقوق قانونی (۱۰- ۰)
۲- عمق اطلاعات اعتباری (۶- ۰)
۳- پوشش دفاتر دولتی (درصد بزرگسالان)
۴- پوشش دفاترخانه‌های خصوصی (درصد بزرگسالان)
دسترسی به برق
(به بررسی چالش‌های مربوط به کسب انرژی الکتریکی می‌پردازد)
۱- تعداد مراحل
۲- زمان (روز)
۳- هزینه (درصد درآمد سرانه)
شرایط و مقررات اخذ مجوز
(مراحل مختلف برای کسب مجوزهای لازم جهت آغاز فعالیت اقتصادی را بررسی می‌کند)
۱- تعداد مراحل
۲- زمان (روز)
۳- هزینه (درصد درآمد سرانه)
پرداخت دیون
۱- زمان ( سال)
۲- هزینه (درصد از دارایی)
۳- نرخ بازستانی (سنت در هر دلار)
۴- خروجی ( ۱ به معنی فروش تکه تکه و ۰ به معنی موسسه دایر)
ثبت مالکیت
(به چالش‌های مربوط به ثبت حقوق مالکیت اشاره دارد)
۱- تعداد مراحل
۲- زمان (روز)
۳- هزینه (درصد درآمد سرانه)
اجرای قراردادها
(بیانگر میزان کارایی قراردادها در هنگام بروز دعاوی حقوقی است)
۱- زمان ( روز)
۲- هزینه (درصد دعوی)
۳- رویه (تعداد)
شروع کسب و کار
(چالش‌های مربوط به شروع هر فعالیت اقتصادی جدید را مدنظر قرار می‌دهد)
۱- تعداد مراحل(تعداد مراحلی که لازم است تا کارآفرین برای شروع فعالیت طی نماید)
۲- زمان (متوسط زمان لازم برای انجام فرآیند در مقیاس روز)
۳- هزینه (درصد درآمد سرانه، نسبت هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز فعالیت)
۴- حداقل سرمایه اولیه (درصد درآمد سرانه)

 

دستگاه‌ اجرایی
شاخص‌های‌ بین‌المللی
زیرشاخص‌ها مربوط
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سهولت پرداخت مالیات
۱- تعداد دفعات پرداخت در هر سال
۲- زمان صرف شده بر حسب ساعت در هر سال و نرخ کلی مالیات
حمایت از سرمایه‌گذاران خرد
۱- مولفه‌های افشا
۲- مسئولیت مدیر
۳- سهولت دادخواست سهامداران و حمایت از سهامداران
تجارت فرامرزی
۱- تعداد اسناد برای صادرات و واردات
۲- زمان صادرات و واردات بر حسب روز
۳- صادرات و واردات برحسب دلار برای هر کانتینر
بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران
اخذ اعتبارات
۱- قدرت حقوق قانونی
۲- اطلاعات اعتباری (پوشش اطلاعات اعتباری بزرگسالان توسط موسسات عمومی و دوایر خصوصی ثبت اعتبار)
وزارت نیرو
دسترسی به برق
۱- تعداد مراحل
۲- مدت زمان بر حسب روز
۳- هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه
وزارت کشور
اخذ مجوز ساخت
۱- تعداد مراحل
۲- مدت زمان بر حسب روز
۳- هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه
وزارت دادگستری
شاخص ورشکستگی
۱- مدت زمان بر حسب سال
۲- هزینه بر حسب درصد از دارایی
۳- نرخ بازستانی بر حسب سنت در هر دلار
ثبت مالکیت
۱- تعداد مراحل
۲- مدت زمان بر حسب روز
۳- هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه
اجرای قراردادها
۱- تعداد مراحل
۲- مدت زمان بر حسب روز
۳- هزینه بر حسب درصد از طلب
شروع کسب و کار
۱- تعداد مراحل
۲- مدت زمان بر حسب روز
۳- هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه و حداقل سرمایه به صورت درصد از درآمد سرانه

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف دو ماه اصلاحات قانونی لازم را جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در سال ۱۳۹۳ تغییرات قانونی لازم را جهت ارتقای شاخص مسئولیت مدیران به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که برطبق قانون مکلف به استعلام از سازمان یادشده می باشند، قرار دهد تا
دستگاههای مربوط بر مبنای فهرست مذکور اقدام نمایند.

۴- دستگاههای اجرایی مکلفند عملکرد خود بر مبنای شاخص‌ها و زیرشاخص ها به شرح جدول زیر را براساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ می‌نماید، به صورت سه ماهه به هیئت‌ وزیران گزارش نمایند.