نویسنده: تارا دوگان
مترجم: مریم رضایی
فرهنگ بازاریابی درونی یک شرکت‌ در نتیجه سیاست‌ها، روندها و ارتباطات و درگیری کارمندان ظهور می‌کند. از طریق یکی کردن اهداف توسعه‌ای کارمندان با هدف استراتژیک شرکت خود، تشویق به مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در کلیه سطوح و ارائه بینش و ماموریتی جذاب، می‌توانید به نیروی کار خود انگیزه و اختیار دهید. قبل از اینکه هر استراتژی بازاریابی را درون شرکت اجرایی کنید، فاکتورهای متعدد مرتبط با همراهی کارمندان را در نظر بگیرید.
قدرت کسب‌وکار
مدیران موفق می‌دانند ایجاد یک محیط کاری موثر مستلزم آن است که کارمندان احساس کنند در ازای کاری که انجام می‌دهند، پاداش کافی دریافت می‌کنند. اگر میزان رضایت کارمندان بالا باشد، تاثیر مثبتی بر فرهنگ داخلی شرکت خواهد داشت و وفاداری کارمندان به یک مزیت رقابتی تبدیل خواهد شد. برای اینکه شرکت‌تان را به‌طور موثری ارتقا دهید، ویژگی‌هایی را که نقاط قوت آن را شکل می‌دهند شناسایی کنید. سپس تیم مدیریت ارشد را طوری بچینید که با مدیریت موثر فعالیت‌‌ها، مسیر استراتژیک شرکت را به خوبی توضیح دهند. با دادن پاداش به کارمندانی که به ارزش‌های شرکت‌ متعهد و وفادارند و به‌طور پیوسته عملکرد خوبی دارند، آنها را درگیر امور کنید.

تعیین ضعف‌ها
برای کاهش مسائل محیط کار گام‌هایی بردارید. برای اینکه از اشتباهات فاحش جلوگیری کنید، تحقیق کنید که بدانید کدام تاکتیک‌های بازاریابی برای مشتریان و نیروی کار شما موثرند. به‌عنوان مثال، می‌توانید از تکنولوژی رسانه‌های اجتماعی استفاده کنید تا در مورد کالاهای جدید تبلیغ کنید. در مورد خطاها صادق باشید تا این اطمینان را افزایش دهید که شرکت می‌تواند مشکلات را برطرف و خطاها را اصلاح کند. بخش منابع انسانی می‌تواند از طریق آموزش‌های فردی برای مقابله با فشارهای منفی و هم‌تراز کردن کمپین‌های بازاریابی درون‌سازمانی با تلاش‌های خارج از سازمان، به کاهش ریسک کمک کند.

تقویت فرصت‌ها
تلاش‌های بازاریابی درون‌سازمانی به هماهنگی نیاز دارد تا محیط کار مشارکتی ایجاد شود. کارمندان باید احساس آزادی داشته باشند تا بتوانند در مورد توسعه محصولات و خدمات جدید پیشنهاد بدهند. راهکارهای نوآورانه برای مشکلات پیچیده می‌تواند پاداش خوبی دربرداشته باشد. در چنین جوی، کارمندان درگیر تلاش‌های توسعه فرآیند می‌شوند، چون به اهمیت کار خود پی برده‌اند و اگر بخواهند نظرات منتقدانه داشته باشند، نگران نیستند که کار خود را از دست بدهند. آنها از فرصت‌ها برای یافتن مشتریان جدید استفاده می‌کنند و می‌دانند قرار نیست در ازای این تلاش‌ها در آخر ماه فقط حقوق دریافت کنند.

کاهش تهدیدات
عامل دیگری که بر فرهنگ داخلی بازار تاثیر می‌گذارد، به ریسک‌ها و تهدیداتی که از طرف رقبا وارد می‌شود مرتبط است. مدیران موفق از نیاز به حفظ آگاهی برند مطلع هستند و برای ارائه محصولات استثنایی و خدمات جامع، به کارمندان در هر سطحی از شرکت انگیزه می‌دهند.
برای اجتناب از تهدیدات، کارمندان را برای ارتقا و دفاع از مسیر استراتژیک شرکت آماده کنید. اهداف بازاریابی درون‌سازمانی تعریف کنید، مالک مشخصی برای برنامه‌های بازاریابی تعیین کنید، برای این تلاش‌ها بودجه اختصاص دهید، خروجی را بسنجید و نتیجه برنامه‌هایی را که کمک می‌کنند وفاداری، رضایت و دلگرمی کارمندان بیشتر شود، ارزیابی کنید.

منبع: Chron