اعلام دو مرجع آماری از تورم تیرماه بیانگر آن است که با گذشت چهار ماه از سال ۱۳۹۳ پیش بینی مقامات دولتی برای کاهش تورم به ۲۵ درصد در پایان سال محقق شده است.

 در حالی تورم ۱۲ ماهه یعنی مجموع تورم های ماهانه به اوج خود در ۳۶.۲ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ رسید و با کاهش ۱۲ درصد در ۲۴.۲ درصد در تیرماه سال جاری ثبت شد که با توجه به پیش بینی های اقتصادی مبنی بر کاهش تورم در انتهای سال ۱۳۹۳ به ۲۵ درصد ممکن است در هشت ماه باقی مانده به کمتر از این رقم نیز کاهش یابد.

این در حالی است که بنابر اعلام مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در تیر ماه سال جاری به ۱۸۹.۷ رسید که نشان می دهد تورم ماهانه نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش یافته است.

اما نکته قابل تامل، افزایش ماهانه تورم تیرماه نسبت به خرداد است به گونه ای که طبق آمارهای مرکز آمار تورم ماهانه خرداد ۰.۸ درصد بود که در تیر ماه به ۲.۵ درصد افزایش یافته است که نشان می دهد به مرور آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر تورم نمود پیدا کرده است.

همچنین تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه نیز در ادامه روند کاهشی خود با کاهش دو درصدی نسبت به ماه قبل به ۲۴.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ۰.۱ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۴.۵ درصد رسید.

بنابراین گزارش بر اساس آمار تورم بانک مرکزی نیز که هموراه کمی بیشتر از رقم مرکز آمار اعلام می شود تورم اولین ماه تابستان به ۲۵.۳ درصد رسیده که بیانگر افزایش شاخص کل به ۱۹۶.۸ است.

اما برخلاف آمار مرکز آمار که حاکی از افزایش تورم ماهانه در ماه گذشته است در آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش یافته به طوری که از ۱.۷ در خرداد به ۱.۴ در تیرماه رسیده است.

همچنین تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه نیز در آمارهای بانک مرکزی با کاهش دو درصدی از ۲۷.۷ درصد در خرداد به ۲۵.۳ در تیرماه رسید.

در عین حال تورم نقطه به نقطه از ۱۶.۶ در خرداد به ۱۴.۴ در ماه گذشته کاهش یافت.