تسلیت4“کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام” مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج درگذشت همکار ارزشمند “جناب آقای حاج سید احمد اخوان دستمالچی” رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد را به خانواده محترم آن سید فقید، جامعه فعالین اقتصادی استان یزد و اعضای محترم اتاق بازرگانی یزد تسلیت عرض می نماید.

                                                                                            هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج