وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت دولت تدبیر و امید و بزرگان اقتصادی کشور مبارزه با تورم است، گفت: بخش صنعت برنامه ریزی دقیق نیاز دارد.

، محمدرضا نعمت زاده ضمن ابراز امیدواری از اینکه بتوان سرعت دهی مناسبی به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود داشت گفت: بخش صنعت و معدن و زیرمجموعه های آن همانند سایر سطوح در جامعه از سطح عالی و ضعیف برخوردار است که باید تلاش کنیم تا سطوح خود را به سمت هرچه بهتر شدن ارتقاء دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر جایگاه بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادی کشور اظهارداشت: رسیدن به این مهم در گرو گذاشتن سنگ بنای درست و برنامه ریزی دقیق و مدون است.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های استان اصفهان تصریح کرد: در استان اصفهان ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش صنعت است که اگر این میزان را با بخش تجارت استان ادغام کنیم می توان گفت که ۵۰ درصد تولید ملی استان از آن شما صنعتگران است.

نعمت زاده با تاکید بر استفاده حداکثری از توانایی و پتانسیل قوی این استان افزود: از اینرو، داشتن ۱۰ درصد بهره وری مثبت می تواند گام رو به جلویی در جهت تقویت صنعت در استان اصفهان محسوب شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که دقت بیشتر در کیفیت های بازار، بهره وری، دانش جهانی و … می تواند ما را در توسعه این بخش از اقتصاد کشور کمک کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: داشتن صنعتی با کیفیت بالا اما کم به مراتب بهتر از صنعت کمی اما بالاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اولویت دولت تدبیر و امید و همچنین بزرگان اقتصاد کشور مبارزه با تورم است، از اینرو ما نیز وظیفه داریم با کمک و همراهی فعالان عرصه اقتصادی و صنعتی در این راستا پیش قدم شویم.