مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از برنامه های این سازمان به منظور حمایت حداکثری از سرمایه گذاران و صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی سید ابریشمی در نشست مشترک با صنعتگران مستقردر شهرکهای صنعتی فارس که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد، افزود: به منظور حمایت از صنعتگران کشور تخفیفات ۵ تا ۱۰ درصدی و شش ماه تا یکسال تنفس در زمان عقد قرارداد برای سرمایه گذاران مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این تخفیفات در راستای افزایش سرمایه گذاری و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی اعمال خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب ۹۲۹ شهرک صنعتی در کشور و لزوم توسعه و تکمیل زیرساختهای شهرکها ونواحی صنعتی گفت: توسعه زیرساختها در این شهرکها نیازمند جذب اعتبارات مورد نیاز است.

وی هدف از سفرهای استانی و جلسه با صنعتگران در شهرکهای صنعتی استانهای مختلف را شناسایی مشکلات و تلاش بمنظور رفع دغدغه های تولیدکنندگان بیان کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه مهمترین معضل ۷۰ درصد واحدهای صنعتی را کمبود نقدینگی و مسائل مربوط به تسهیلات بانکی اعلام کرد و افزود : به دنبال حل مشکلات این واحدها هستیم و در این زمینه جلساتی با سایر وزارتخانه های مرتبط و بانکها برگزار شده است.

وی از دیگر مشکلات موجود واحدهای صنعتی را اعمال  نشدن صحیح قانون معافیت های مالیاتی توسط ارگانهای مرتبط عنوان و خاطر نشان کرد: در این زمینه نیز جلسات مختلفی به منظور حل این مسائل برگزار شده است.

سید ابریشمی  ر بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت : مقررشد بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون صرف توسعه زیرساختها در شهرکهای صنعتی ونیز کمک به صنایع کوچک شود که با اختصاص این اعتبارات شاهد تحول مناسبی در شهرکهای صنعتی خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین در پاسخ به تقاضای صنعتگران درخصوص لزوم اختصاص بخشی از درآمد ناشی از اخذ ارزش افزوده از صنعتگران به شهرکهای صنعتی  تصریح کرد: متاسفانه این درآمدها به شهرداریها اختصاص می یابد اما آنها در قبال دریافت این مبالغ هیچگونه خدماتی به شهرکهای صنعتی ارائه نمی دهند که ما این موضوع را پیگیری کرده  و مقرر شد  به منظور اصلاح قوانین لایحه ای به مجلس تقدیم شود تا بخشی از این درآمدها را به شهرکهای صنعتی اختصاص دهند.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در سفر خود به شیراز، از چند  واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز و شهرک صنعتی آب باریک بازدید و ضمن گفتگو با صنعتگران و بررسی ظرفیت های موجود در این واحدهای صنعتی با مسائل و مشکلات آنها از نزدیک  آشنا شد.