معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران از حذف تدریجی سیستم ثبت سفارش در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات از ۱۰ به ۱۹ سند و برای صادرات از ۷ به ۱۰ سند افزایش یافته است.

 ساسان خدایی در میزگرد بررسی فرآیند ثبت سفارش کالا و چگونگی حذف آن گفت: شاخص تجارت فرامرزی ایران در حال حاضر از رتبه نامطلوبی برخوردار است به نحوی که ایران از میان ۱۸۰ کشور دنیا رتبه ۱۵۳ را در زمینه تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است.

معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سه عامل سند، هزینه و زمان منجر به رقم خوردن چنین شاخصی برای ایران شده اند و این در شرایطی است که یک صادرکننده برای صادرات کالا باید ۷ سند و یک وارد کننده برای واردات کالا باید ۱۰ سند را به دولت ارائه دهد ضمن اینکه با وضعیت موجود ارزی کشور و بحران ارزی سال گذشته در عمل صادرات به ۱۰ سند و واردات به ۱۹ سند نیاز دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین چنانچه یک سال دیگر قرار باشد این شاخص در مورد ایران تهیه شود به طور قطع رتبه تجارت فرامرزی کشور از این رقم نیز فراتر خواهد رفت.

خدایی در ادامه با اشاره به قانونی که سیستم ثبت سفارش را برای واردات کالا الزامی کرده است، خاطر نشان کرد: تا زمانی که کار ثبت سفارش بر اساس مصوبه سال ۷۲ مجلس مبنی بر راه اندازی سیستم ثبت سفارش صورت می گرفت مشکل خاصی وجود نداشت اما از زمانی که سیستم ثبت سفارش در دولت نهم الکترونیکی شد مشکلات بسیاری بروز کرد و میخی به دیوار زده شد که تمام دستگاههای دولت که به واسطه قانون یا بخشنامه در قبال واردات وظیفه داشتند، زلف خود را به این میخ گره زدند و مشکلات عدیده بسیاری بروز کرد.

این مقام مسول در سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازکردن این گره ها است و تلاش دارد تا سیستم ثبت سفارش را سبک کند.

خدایی در ادامه به وجود ۷ هزار و ۱۸۰ ردیف تعریفه در کتاب مقررات واردات و صادرات اشاره و خاطرنشان کرد: در عمل تنها واردات ۵ هزار و ۳۰۰ ردیف تعرفه صورت می گیرد که ۱۵۰۰ ردیف از آن مشکل قانونی دارد و دستگاههای اجرایی دیگر از طریق قوانین بالادستی به آن ورود می کنند. ضمن اینکه فصول ۱ تا ۲۵ کتاب مقررات واردات و صادرات به کالاهای کشاورزی محور و واردات آن اختصاص دارد.

معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: دولت در حال حذف تدریجی سیستم ثبت سفارش است که امیدواریم این گره ها باز شود اما به یک باره نمی توان تمامی آنها را باز کرد.