مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه از اجرای طرح ایجاد اشتغال ارزان قیمت توسط تعاونی ها به همراه آموزش های تخصصی و مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، البرز محمدی گفت: ایجاد اشتغال ارزان قیمت توسط تعاونی ها در صنعت فرش دستباف کشور کلید خورد. مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: جلسه ای در این زمینه برگزار شد که هدف از برگزاری آن آشنایی و هماهنگی بین عوامل درگیر در فرآیند اجرایی نمودن تفاهمنامه ۴ جانبه منعقده و تسهیل امور اجرایی مربوطه در سطح استان های نمونه بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به فرآیند اجرایی شدن طرح ایجاد اشتغال ارزان قیمت توسط تعاونی ها در صنعت فرش دستباف از زمان ارائه آن توسط معاونت تعاون وزارت متبوع به شورای اشتغال خُرد و روستایی و تصویب در آن شورا تصریح کرد: در این طرح پیش بینی شده تا با مدیریت بخش تعاون کشور و تامین اعتبار ارزان قیمتی معادل ۵۰۰ میلیارد ریال اشتغال پایداری برای ۴۲۰۰ بافنده بیکار در سطح کشور ایجاد شود.

وی گفت: مراحل اجرایی طرح در ۵ مرحله اطلاع رسانی و شناسائی متقاضیان واجد شرایط (جامعه هدف)، سازماندهی و معرفی بافندگان، تصویب طرح های تعاونی، انعقاد قرارداد و نظارت و گزارش گیری از روند پیشرفت کار دسته بندی و اجرا می شود.

محمدی تاکید کرد: سازمان فنی حرفه ای با آموزش تخصصی و مهارتی وظیفه توانمندسازی نیروی انسانی طرح را برعهده داشته و اتحادیه سراسری تعاونی های تولید فرش دستباف کشور نیز وظیفه ساماندهی و جذب بافندگان واجد شرایط و اجرای طرح در مواردی مانند طرح و نقشه، بازاریابی و عرضه محصولات و دستبافته های حاصل از طرح را عهده دار است.