یک مقام مسئول در بانک مرکزی از آغاز توزیع چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی از امروز در بازار خبر داد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با مهر از آغاز توزیع چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی چاپ شده توسط این بانک در بازار طی روز جاری خبر داد.

همچنین مجید صمیعی رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی این بانک به میزان کافی منتشر شده است و به اندازه نیاز جامعه در بازار توزیع خواهد شد.

وی در مورد اینکه چه میزان چک پول ۱۰۰ هزار تومانی به بازار عرضه خواهد شد، گفت: آن موضوع بستگی به تصمیم بانک مرکزی دارد با این وجود این بانک هیچ مشکلی در تامین چک پول های مورد نیاز مردم ندارد.