وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید جلوی ایجاد مشاغل ناپایدار با دریافت وام های کوتاه مدت را خواهد گرفت، گفت: هزینه ایجاد هر شغل به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

علی ربیعی با تاکید بر اینکه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منهای ۵.۸ درصدی را تجربه کردیم گفت: اگر در سال های گذشته برای ایجاد هر شغل ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری لازم بود با تجربه نرخ رشد منفی، در حال حاضر به ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم ترین کلید حل معضل نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی را کاهش نرخ تورم دانست و اظهارداشت: دولت با غول تورم مبارزه کرد و توانست این نرخ را به شکل تدریجی به نحو چشمگیری کاهش دهد.

وی بیان داشت: در گام دوم نیاز به پول قدرتمند داریم، بانک ها نباید به تخصیص تسهیلات که منجر به اشتغال ناپایدار می شود اقدام کنند هرچند می توان تا حدودی از تسهیلات بانکی استفاده کرد.

ربیعی ادامه داد: در سال جاری ۸۴۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای ایجاد مشاغل خُرد در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه نرخ های سود لجام گسیخته در ایجاد مشاغل باید مهار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تکلیف دولت برای ایجاد اشتغال متناسب با بودجه موجود افزود: تا پایان سال جاری نیز باید ۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخش کشاورزی ایجاد ۱۰۰ هزار شغل را در سال جاری پیگیری می کنیم. دولت تدبیر و امید جلوی ایجاد مشاغل ناپایدار با دریافت وام های کوتاه مدت را خواهد گرفت و در این زمینه تجارب دیگر کشورها را مورد توجه قرار می دهد.

ربیعی بیان داشت: با همکاری دفتر سازمان ملل در ۸ استان کشور در حال بررسی انجام طرح های اشتغال زایی هستیم که برخی از این مشاغل سبز هستند. همچنین توانستیم در شهرستان اشتهارد ۴۰۰ شغل در زمینه تولید لباس ایجاد کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه علاقه مندی برای ایجاد برخی از مشاغل کاهش یافته است گفت: باید نگرش به کار را در جامعه تغییر دهیم زیرا هر شغلی دارای ارزش ذاتی است که لازم است این فرهنگ در جامعه توسعه یابد.