یک مقام مسئول در سازمان بورس از بازنگری در فرآیند صندوق توسعه بازار سرمایه و تغییر ساختار این صندوق به سمت بهینه شدن خبر داد.

محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس  به انتقادات مطرح شده در خصوص فعالیت صندوق توسعه بازار سرمایه پاسخ داد و گفت: با توجه به اینکه صندوق توسعه اصولی دارد که بر اساس آن به کلیت بازار کمک کرده و هدف اصلی آن تلاش برای بهبود کلیت بازار است، عملکرد آن در کوتاه مدت قابل ارزیابی نیست.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه می تواند با توجه به تاثیر گذاری خرید و فروش در بازار ریسک هایی داشته باشد، افزود: باید جزئیات بیشتری از عملکرد صندوق توسعه و نظرات فعالین بازار مورد ارزیابی قرار گرفته و در آینده بر اساس بررسی های دقیق تری که در عملکرد بازار دارد در صورت لزوم، بازنگری هایی در فرآیند آن انجام شود.

به گفته خواجه نصیری در بررسی عملکرد صندوق توسعه، میزان شفافیت و تاثیر منفی نداشتن این صندوق بر روند بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و ساختار آن به سمت بهینه شدن تغییر می کند.

وی با بیان اینکه هیچ گاه سیاست صندوق توسعه در این نبوده است که بدون دلیل منجر به رشد بازار شود، خاطرنشان کرد: باید اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد و تاثیر صندوق توسعه در بازار بعد از یک دوره آزمایشی جمع آوری شده و نتایج آن در صورت نیاز منتشر شود.

خواجه نصیری افزود: رویکرد ها به سمت بهبود عملکرد صندوق توسعه است ولی با این حال نمی شود از هیچ عملکردی دفاع کرد. به این ترتیب اطلاعات حداقلی که مورد نیاز است باید مورد بررسی قرار گرفته و در قالب گزارش به بازار سرمایه ارائه شود.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: بنابراین با توجه به دوره فعالیت صندوق و به دست آوردن بازخورد و عملکرد صندوق، بازنگری صورت گرفته و تا پایان خرداد ماه این بازنگری انجام می شود.