رؤسای اتاق های استانی، یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ با «حسین اسفهبدی» مدیرعامل نمایشگاه بین المللی ایران دیدار کردند.

در این نشست که به ریاست مهندس غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران تشکیل شد، موضوعات مختلف در خصوص نمایشگاه‌ها و همچنین چگونگی تعامل اتاق ایران و شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران مطرح که اهم آن به شرح ذیل می باشد:
– ضرورت واگذاری امور تصدی گری دولت به بخش خصوصی و از آن جمله نمایشگاه‌ها
– ضرورت استفاده از ظرفیت های استان ها در حوزه نمایشگاهی
– وجود نگاه خاص به اتاق پس از تغییرات بوجود آمده در مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه ها
– اشاره به وضعیت نمایشگاهها، استقبال شرکت های خارجی برای حضور در رویدادهای نمایشگاهی ایران و ضرورت سرمایه گذاری برای انجام بازسازی و ساخت و ساز های جدید
– اشاره به امکان راه اندازی سایت نمایشگاهی شهر آفتاب تا پایان سال در صورت تزریق سرمایه ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیاردی توسط شهرداری تهران و نقش مؤثر آن در رونق نمایشگاه ها
– توضیح در مورد اکسپوی میلان ،۲۰۱۵ اقدامات صورت گرفته در خصوص پاویون ایران و دعوت از اتاق برای مساعدت و همکاری در این رابطه با توجه به اهمیت موضوع، مخصوصاً حضور در کمیته های فرعی
– توضیح در مورد رویکرد شرکت نمایشگاه‌ها در مورد دادن اولویت به تشکل ها برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی
– بیان نقطه نظرات رؤسای اتاق‌ها در ارتباط با موضوعات نمایشگاهی استان‌ها ، مدیریت قبلی شرکت نمایشگاه‌ها ، لزوم توجه به تشکل ها و اعطای مجوز نمایشگاه‌ها به اتاق های استا ن ها، مساعدت در ساخت سایت نمایشگاهی، رفع معضلات و مشکلات موجود در نمایشگاه تهران (مخصوصاً وجود انحصار ها)
– اعلام آمادگی امور بین الملل اتاق ایران برای همکاری بیشتر در خصوص اکسپوی میلان و در خواست فضای نمایشگاهی برای هیأت های خارجی
– پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک اتاق ایران و شرکت نمایشگاه ها برای بررسی موضوعات نمایشگاهی
– درخواست احیاء کمیته صدور مجوز های نمایشگاهی و ضرورت تغییر نگاه شرکت سهامی نمایشگاههای از سود محوری به ارائه خدمات و تسهیلات بهتر
– درخواست انتقال و برگزاری برخی نمایشگاه های تهران در استان ها
– اشاره به برنامه نشست سایت داران نمایشگاهی در کرمان در آینده نزدیک
– درخواست انجام هماهنگی های لازم در مورد تقویم نمایشگاهی کشور و نظارت و رتبه بندی نمایشگاههای استان ها
در پایان اسفهبدی پاسخ های لازم در ارتباط با سؤالات مطروحه به حاضرین داده و ضمن استقبال از ایجاد کمیته مشترک اعلام کرد اقدامات ضروری برای رفع برخی مشکلات موجود در نمایشگاه‌های تهران، مخصوصاً در خصوص رفع انحصار در حال انجام می باشد.