سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران توسط بیمه مرکزی راه‌اندازی شد. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، این نهاد نظارتی در راستای افزایش ضریب رضایت بیمه‌گذاران و تسریع و تسهیل روند رسیدگی به شکایات مردمی، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه برای بررسی این امور اقدام کرده است.
این سامانه یکپارچه غیر از کاهش میزان سردرگمی بیمه‌گذاران، از آمار مراجعه حضوری شهروندان خواهد کاست. برای درج شکایت در سامانه یادشده، ثبت اطلاعاتی از قبیل کد ملی، تاریخ تولد، شماره پرونده خسارت، شماره بیمه‌نامه، نشانی و شماره تلفن همراه الزامی است. به این ترتیب که شاکی در مرحله ثبت نهایی شکایت با انتخاب گزینه «ارجاع شکایت به بیمه مرکزی» کد رهگیری دریافت و همزمان پیامک تایید ثبت شکایت به تلفن همراه وی ارسال می‌شود. پس از مدتی شاکی می‌تواند با مراجعه به همین سامانه و وارد کردن کد رهگیری از پیگیری‌ها و نتیجه آن آگاه شود. در این سامانه که از ابتدای خرداد سال جاری عملیاتی شده، گزارش شکایات شرکت‌های بیمه و رشته بیمه‌ای هر ماه روی وب‌سایت بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir  قرار می‌گیرد.