شاخص بورس و اوراق بهادار جریان معاملات امروز یکشنبه با یکهزار و ۱۴۳ واحد کاهش به ۷۴ هزار و ۵۴۳ واحد رسید و با منفی شدن تمامی شاخص‌ها، دماسنج بورس رکورد بیشترین افت در سال ۹۳ را ثبت کرد.

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز با یک هزار و ۱۴۳ واحد کاهش به کانال ۷۴ هزار واخد عقبگرد کرد و به رقم ۷۴ هزار و ۵۴۳ واحد رسید.

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ثبت رکورد بیشترین افت در سال ۹۳ به کانال ۷۴ هزار واحد بازگشت و تمامی شاخص های بورس امروز منفی شدند.

شاخص بازار اول امروز ۶۸۰ واحد، شاخص بازار دوم سه هزار و ۵۶ واحد و شاخص صنعت نیز ۹۶۱ واحد کاهش یافت.

همچنین امروز ۲۳۵ میلیون سهم به ارزش حدود ۹۶۰۲ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

ارزش بازاری بورس هم به حدود ۳۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

مهر