معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در اقتصادی که تمام درآمد آن از محل خام‌ فروشی نفت است صحبت از اقتصاد دانش‌ بنیان امری بیگانه تلقی می‌شود.

سورنا ستاری امروز در مراسم بازار دارایی فکری در خصوص مشکلات مخترعین گفت: در حوزه ارتباط صنعت و دانش تصور کردیم اگر منابع مالی را در اختیار پژوهشگر قرار دهیم پیشرفت می‌کنیم که این مسئله اشتباه بزرگ ما بود زیرا نخبگان ما از کشور خارج می‌شوند و جایی برای جذب آنها نداریم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهارداشت: باید برای فکر و ایده ارزش قائل باشیم، در سیستم بانکی نیز باید این اتفاق رخ دهد زیرا در حال حاضر بانک‌ها نگاهی به دانش فنی ندارند، به همین منظور صندوق نوآوری و شکوفایی تاسیس شد که در این صندوق یک فرد بانکی نیز حضور ندارد و به همین دلیل فرق بین نخبه و غیرنخبه درک می‌شود.

ستاری ادامه داد: در اقتصادی که تمام درآمد آن از محل خام‌فروشی نفت است صحبت از اقتصاد دانش‌بنیان امری بیگانه تلقی می‌شود، زیرا در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی هستند ساختارهای دولت براساس مدیریت دانش نیست و به همین دلیل این کشورها پیشرفت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: کشورهای دیگر به دانشگاه‌های ما مانند معدن طلا نگاه می‌کنند ولی ما نخبگانمان را از دست می‌دهیم. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص ساختار اقتصادی کشور بیان داشت: قانون شرکت‌های دانش‌ بنیان قانون بسیار پیشرفته‌ای است که اجرای آن به عنوان یکی از اهداف اصلی معاونت علمی مطرح می‌شود ولی برای اجرای این قانون باید ساختارهای اقتصادی کشور متحول شود حتی باید دانشگاه‌ها از مقاله‌ محوری خارج شوند.

معاون رئیس جمهور افزود: دانشگاه‌های ما باید یاد بگیرند که درآمدشان از طریق دولت یا شهریه نباشد بلکه از راه فروش فناوری به سود برسند، اساتیدی که با صنعت قرارداد دارند نباید تحقیر شوند بلکه باید دارای ارج و قرب باشد.

ستاری افزود: آئین‌ نامه‌های کشور به طور روزانه در حال تغییر است و مقررات دست و پاگیر حذف می‌شود تا نخبگان به سمتی حرکت کنند که برای کشور ارزش افزوده داشته باشند. وی اظهار امیدواری کرد هرچه سریعتر بازار دارایی فکری جایگاه خود را در کشور به دست آورد.