پس از پایان روز اول همایش که به بحث و تبادل‌نظر در حوزه گردشگری اختصاص داشت، برگزار‌کنندگان روز دوم همایش را به نشان‌دادن بخشی از جذابیت‌های گردشگری استان اختصاص دادند. بر همین مبنا حدود ۲۰۰ میهمان همایش ابتدا در منطقه تفریحی و زیبای کوه‌گل در شهرستان دنا حاضر شدند. کوه‌گل در شمال شهرستان بویراحمد و در شمال‌شرقی شهر توریستی سی‌سخت در «دهانه انبری» گردنه مشهور «بیژن» و تپه‌های «کوه‌گل» واقع شده است. این منطقه که در فاصله هشت‌کیلومتری شرق سی‌سخت و ۴۴کیلومتری مرکز استان قرار دارد، از سه مجموعه دریاچه زیبای کوه‌گل، دشت‌های لاله‌های واژگون و آبشار زیبای تنگ نمک تشکیل شده است. در کنار این مجموعه زیبای گردشگری، منطقه حفاظت‌شده دنا قرار دارد که حاضران در برنامه با حضور در پاسگاه محیط‌بانی خاریدون بخش‌هایی از این منطقه حفاظت‌شده را نیز از نزدیک مشاهده کردند. پس از آن نیز میهمانان همایش به منطقه تفریحی دشتک که دشتی سرسبز و خوش‌آب و‌هوا و در دامنه بسیار نزدیکی به مجموعه قله‌های بلند کوه دنا واقع است رفتند. در این قسمت از همایش، برگزار‌کنندگان با تدارک مجموعه‌های متنوعی از سیاه‌چادرهای عشایری و باز‌سازی فرهنگ مختلف عشایر این استان بخش دیگری از جذابیت‌های گردشگری کهگیلویه‌وبویراحمد را به نمایش گذاشتند. استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۷۶۰هزارنفر جمعیت با دوهزار آثار تاریخی در مرز استان‌های فارس، اصفهان، یزد، بوشهر و خوزستان واقع شده است.
IMG 4846 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4847 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4848 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4852 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4853 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4856 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4857 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4859 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4860 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4862 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4864 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4866 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4867 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4868 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4870 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4872 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4873 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4874 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4875 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4876 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4877 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4878 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4879 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4880 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4881 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4882 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4883 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4885 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4886 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4887 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4891 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4894 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4895 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4896 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4898 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4899 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4901 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4907 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4908 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4909 84x150 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4913 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4914 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4916 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4917 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4918 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4919 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4920 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4921 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4922 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4923 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4925 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4926 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4928 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4929 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4931 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4940 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4942 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4943 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4944 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4945 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4947 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4948 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4949 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4950 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4951 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4953 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4954 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4955 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4956 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4957 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4958 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4959 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4961 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4962 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4965 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4966 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4971 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4972 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4973 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4974 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 49801 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4986 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4988 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4989 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4990 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4991 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4993 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4996 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4997 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 4999 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5011 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5013 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5016 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5019 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5021 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5022 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5023 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5025 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5029 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5032 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5035 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5036 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5079 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5080 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5081 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5083 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5088 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5096 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5097 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5099 150x84 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر
IMG 5101 150x112 نمایش گوشه ای از آئین و رسوم استان در دشتک سی سخت/ تصاویر