معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز حرکت می کند و قیمت دلار بی تردید به نرخ مبادله ای ۲۶۵۰ تومان خواهد رسید گفت: ممکن است عده ای از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین ناراحت باشند، اما بدانند این مبالغ را جمع می کنیم و به کسانی که نیاز بیشتری دارند یارانه غیرنقدی می دهیم.

 محمدباقر نوبخت با اعلام اینکه دولت عرضه ارز را در بازار افزایش داده و با وارد کردن ارز صادرات پتروشیمی و همچنین کاهش تقاضای بازار به سمت تعادل حرکت کرده ایم گفت: با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، تعادل قیمت را به بازار آزاد ارز برمی گردانیم.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: با استقبال تقاضای ارز از بازار آزاد به سمت اتاق مبادله و بانک مرکزی در حال حرکتیم، همچنین صنایع نیز به سمت تامین ارز خود از بانک مرکزی حرکت می کنند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تامین تقاضای ارز خودروسازان را به بانک مرکزی واگذار کرده ایم ادامه داد: برای اینکه مردم در مقابل بی تعادلی بازار بی دفاع نباشند، همواره در مواردی که نیاز باشد دولت دخالت خواهد کرد.

نوبخت در توضیح پُرریسک بودن بازار ارز گفت: زمانی قیمت دلار بیش از ۴ هزار تومان بود و با دخالت و تعادل بخشی دولت دیدیم که قیمت آن به زیر ۳ هزار تومان آمد و تلاش ما حرکت به سمت  یکسان کردن نرخ ارز با همان قیمت مبادله ای ۲۶۵۰ تومان است و تردیدی نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: در ماه های گذشته شاهد برخی نوسان ها و کاهش شاخص کل بورس یا بازار سرمایه بودیم، اما به سرعت این بازار به خود آمد و اکنون شاخص های بورس روند صعودی دارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به انصراف ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر از دریافت یارانه در فازدوم هدفمندی یارانه ها افزود: از این مرحله انصرف ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول به دست آمد که جا دارد از مردم تقدیر شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امسال که دوره رونق اقتصادی پس از دو سال رکود خواهد بود، شاهد افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه گذاری خواهیم بود. بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابعی که در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها به دست می آوریم برای تولید است تا سرمایه گذاری های لازم را انجام دهیم و هم فرصت شغلی در مراحل تولید ایجاد کند و فرآیند نهایی تولید به افزایش تولید محصول بیانجامد.

نوبخت خاطرنشان کرد: به آنچه که از افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آوردیم، ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان هم از خزانه عمومی اضافه و برای تولید، بهداشت و درمان و خدماتی که مردم نیاز دارند هزینه کردیم.

معاون رئیس جمهور افزود: برای کاستی هایی که وجود داشته است عذرخواهی می کنیم و اگر بفهمیم کاستی های موجود ناشی از نادرستی سیاست هاست، اصلاح می کنیم. ممکن است ۳۰۰ تومان افزایش قیمت در هر لیتر بنزین موجب ناراحتی عده ای شود اما بدانند این ۳۰۰ تومان را جمع می کنیم و به کسانی که نیاز بیشتری دارند یارانه غیرنقدی می دهیم و از کسانی که برای تولید و سرمایه گذاری می خواهند تلاش کنند و نیاز به مساعدت دارند، حمایت می کنیم.

مهر