کارگروه مشترک بررسی سرویس‌ها و خدمات مورد نیاز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واحصا خدمات قابل ارائه به پست تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری دوجانبه سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به امضا معاون وزیرصنعت،معدن وتجارت ومدیرعامل این شرکت رسید.

در این تفاهم نامه که با هدف همکاری در ترویج فروش محصولات وخدمات واحدهای صنعتی از طریق پست مستقیم وخرید وفروش اینترنتی  و همچنین فعال سازی پست لجستیک به امضای طرفین رسید، توافق شد؛ خدمات مشاوره پستی بطور مستمربه صاحبان صنایع  از طریق استقرار کارشناسان مجرب پستی مستقردر شهرکهای صنعتی ارائه شود.

همچنین براساس این تفاهم نامه مقررشد: کارگروه مشترکی به منظور بررسی سرویسها و خدمات مورد نیاز سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  واحصا خدمات قابل ارائه به پست تشکیل شود.

این تفاهم نامه در چهار ماده و ۱۴بند به امضای سید محمد علی سید ابریشمی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و حسین مهری مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رسید